-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2020
---

DGI MECD
 

>> Programa d'Acompanyament Escolar de Juliol 2020 (curs 2019-2020)

>> Convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO) el curs escolar 2019-2020.

Finalitat: Aconseguir que l'alumnat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen estudis d’EP i ESO durant el curs 2019-2020 superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Persones destinatàries: Alumnat de 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres públics que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2019-2020.

Els alumnes preferents són els que es troben en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats especials de suport educatiu (NESE) o per la situació de l’estat d’alarma viscuda per la COVID-19.

Grups: cada grup ha d’estar format per entre 5 i 10 alumnes.

Durada: S’han de dedicar un màxim de 24 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol de 2020.

Coordinació: Es disposen d'un determinat nombre d'hores de coordinació remunerades per a cada centre segons els grups autoritzats.

Termini d'inscripció: Del 18 de maig al 15 de juny de 2020 mitjançant sie@dgpice.caib.es. No s'ha de trametre cap document original. El centre ha de custodiar la documentació original durant 6 anys.

Més informació: Servei d'Innovació Educativa (tel.: 971 17 77 81 i sie@dgpice.caib.es)

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

 

Documents Juliol 2020

PDF Resolució que modifica la Resolució del Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2020 NOVETAT 26/6/20

PDF Llista definitiva esmenada dels centres sol·licitants que han estat seleccionats, amb indicació dels grups autoritzats

PDF Llista definitiva dels centres sol·licitants que han estat seleccionats, amb indicació dels grups autoritzats

PDF Llista provisional dels centres sol·licitants que han estat seleccionats, amb indicació dels grups autoritzats

 

PDF Resolució del Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2020

PDF | DOC | ODT Annexos

 

---

>> Anar a la fitxa “Programa d'Acompanyament Escolar de Juliol 2020”: [anar-hi ]

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-