-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Prova lliure de batxillerat 2015 per a persones majors de 20 anys
---

DGOIFP
 

>> Convocatòria 2014-2015 Prova lliure de batxillerat

Finalitat
La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés de les persones majors de 20 anys al títol de Batxiller.

El termini d’inscripció serà de dia 26 de gener al 6 de febrer de 2015, ambdós inclosos, en els centres on es faran les proves.

La prova es durà a terme els dies 17, 18, 19 i 20 de març de 2015.

Modalitats:
Es convoquen les proves corresponents a les següents modalitats:
a) Arts: via d’Arts plàstiques i via d’Arts escèniques.
b) Ciències i Tecnologia.
c) Humanitats i Ciències Socials.

Lloc de realització:
La prova es desenvoluparà en els centres següents:
- A Mallorca: IES Ses Estacions (carrer Marquès de Fontsanta, 12, 07005 Palma; telèfon 971770267)
- A Menorca: IES Joan Ramis i Ramis (avinguda Vives Llull, 15, 07703, Maó; telèfon 971360133)
- A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (avinguda d’Ignasi Wallis, 33, 07800, Eivissa; telèfon 971191551)

Requisits de participació:

Podran participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els següents requisits:
a) Tenir més de vint anys.
b) Ser resident a les Illes Balears.
c) Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o qualsevol altre títol equivalent o homologable a efectes acadèmics.
d) No estar en possessió del títol de batxiller regulat a l’article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.
e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats o règims.

Convalidacions i exempcions: veure resolució.

 

PDF Nomenament del tribunal que participa a les proves lliures de batxiller. Curs 2014-2015 NOVETAT 13/2/15

PDF Ordre proves lliures Batxiller

PDF Tríptic PLBATX 2015

PDF Declaració responsable PLBATX 2015

PDF Modalitats i matèries convocades

PDF Resolució PLBATX 2015

PDF Continguts i estructura, exercicis per matèries PLBATX 2015

PDF Organització horària

PDF Sol·licitud inscripció PLBATX 2015

PDF Sol·licitud revisió notes PLBATX 2015

WWW Models d'examen

 

---

>> Anar a la Prova lliure de batxillerat 2015: per a persones majors de 20 anys: [anar-hi ]

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-