-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Formació
---

 

- Aquesta secció està dedicada al programa autonòmic de formació permanent del professorat. Ofereix informació actualitzada sobre les activitats de formació programades pels diferents CEP i pels serveis centrals de la Conselleria d'Educació i Universitat.

---

Formació a distància

Important Per a la inscripció a les activitats de formació tant presencials com mixtes i a distància, així com per poder accedir a l'entorn de formació a distància, és requisit imprescindible disposar de l'usuari i la contrasenya, proporcionades per la Conselleria d'Educació i Universitat. Amb l'usuari i la contrasenya entrareu al Portal del personal. Una vegada heu entrat al Portal, pitjau els enllaços Formació dels DOCENTS > Sol·licitud cursos. Aquí trobareu els accessos als diferents centres de formació, com es veu a continuació:

Inscripció

Per accedir al formulari d'inscripció a les activitats de formació a distància clicau l'enllaç: D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.

Aquí trobareu tota l'oferta de la Direcció General de de Formació Professional i Formació del Professorat.

Podeu filtrar per tipus d'estudi: mixt, a distància o presencial, amb:

filtre

També podeu saber el tipus d'estudi entrant a la convocatòria de cada curs per conèixer les seves dades. L'oferta d'activitats de formació a distància que trobareu anirà variant en funció de la data. Una vegada publicades les llistes d'admesos definitives i començades les activitats en el Moodle, les activitats desapareixeran del portal. Al llarg del curs escolar es faran tres convocatòries, una per trimestre.

Es poden sol·licitar vàries activitats de formació a distància (FaD) però en cap cas s'assignarà a cap sol·licitant més d'una activitat de FaD quan es produeixi coincidència en les dates de realització. En el cas de sol·licituds a més d'una activitat de FaD, l'admissió es farà en funció de la disponibilitat de places sense que es pugui tenir en compte cap ordre de preferència entre les activitats sol·licitades.

En els cas de funcionaris en pràctiques o interins substituts que hagin de fer obligatòriament un curs de formació concret, es prioritzarà el professorat que així ho faci constar a l'apartat "Observacions" del formulari de sol·licitud.

Els criteris d’admissió seran els especificats a l’apartat “selecció i certificació” de les convocatòries.

Per afavorir la igualtat d'oportunitats i que la formació a distància arribi a la majoria del professorat, en el procés d'admissió a les activitats de FaD, una vegada un participant hagi estat admès a un curs no podrà estar en la llista d’espera dels altres cursos.

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-