-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Formació
---

 

- Aquesta secció està dedicada al programa autonòmic de formació permanent del professorat. Ofereix informació actualitzada sobre les activitats de formació programades pels diferents CEP i pels serveis centrals de la Conselleria d'Educació i Universitat.

---

Important Per a la inscripció a les activitats de formació tant presencials com mixtes i a distància, així com per poder accedir a l'entorn de formació a distància, és requisit imprescindible disposar de l'usuari i la contrasenya, proporcionades per la Conselleria d'Educació i Universitat. Amb l'usuari i la contrasenya entrareu al Portal del personal. Una vegada heu entrat al Portal, pitjau els enllaços Formació dels DOCENTS > Sol·licitud cursos. Aquí trobareu els accesos als diferents centres de formació, com es veu a continuació:

Inscripció

Per accedir al formulari d'inscripció a les activitats de formació d'un CEP (Centre de Professorat), clicau l'enllaç corresponent.

Aquí trobareu tota l'oferta del CEP seleccionat. L'oferta d'activitats que trobareu anirà variant al llarg del curs escolar. Per exemple:

llistat cursos

Dades d'una activitat: per conèixer continguts, objectius, dates de realització, data publicació llistes, data confirmació, data renúncia..., de cada activitat, pitjau sobre el nom situat a la columna "Activitat". En algunes activitats trobareu un signe (+) a continuació del nom; és un altre enllaç que proporciona informació més completa sobre l'activitat.

Durant el termini establert a la columna "Període d'inscripció" us podreu inscriure pitjant sobre l'enllaç "Inscriu-te" situat a la columna "Estat".

Accedireu al formulari d'inscripció en el que és obligatori omplir tots els camps. Una vegada enviada la inscripció, rebreu un missatge de confirmació al vostre correu d'educacio.caib.es. Per això, abans d'enviar la inscripció, és molt important comprovar que heu escrit correctament la vostra adreça de correu. En cas contrari, obtindreu un avís d'error, encara que la inscripció s'hagi realitzada correctament. L'avís es genera per la impossibilitat d'enviar el missatge de confirmació a una adreça de correu inexistent.

El dia especificat a la "Data publicació llistes" que trobareu dins les dades de l'activitat, podreu accedir a la llista d'admesos, pitjant sobre l'enllaç situat a la columna "Admesos". Igualment podreu comprovar si estau en llista d'espera amb l'enllaç "En espera".

Al "Menú principal", situat a la columna de l'esquerra trobareu altres enllaços relacionats amb la inscripció a les activitats de formació:

"Sol·licituds realitzades": amb aquest enllaç obtindreu una relació de les sol·licituds realitzades i el seu estat, així podreu comprovar si aquestes són correctes, si heu renunciat o confirmat l'assistència...

"Renúncia cursos": per renunciar a activitats sol·licitades (dins el termini establert a les dades de l'activitat).

"Confirma cursos": el professorat admès ha de confirmar l'assistència dins el termini establert a les dades de l'activitat (data confirmació). En cas contrari s'entendrà que es renuncia a l'activitat i aquesta plaça s'adjudicarà al professorat de la llista d'espera segons l'ordre establert en aquesta.

"Qüestionari d'avaluació": en algunes activitats es demanarà al professorat participant que faci una valoració del seu desenvolupament. Amb aquest enllaç podreu entrar al qüestionari d'avaluació, dins el termini que s'estableixi.

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-