Activitats de Desenvolupament

Seguim amb el projecte!!

 

ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT

Aquesta sessió és dedicarà a contestar les cinc preguntes següent que són diferents per a cada cacera.

A l’igual que la sessió anterior, aquest treball de recerca es pot fer en petit grup o amb parella i finalment posar-ho en comú. Cada grup de feina anirà recollint les respostes de les seves investigacions elaborant un document de text utilitzant el processador de textes que el professor trobi oportú. En acabar exposaran el resultat del seu treball a la resta de companys

Cacera 1: La pirateria a les Balears.

Cacera 2: La vida a les Illes Balears a l’època dels pirates.

Cacera 3: Les Illes Balears davant els atacs dels pirates.

- A què es dedicaven els pirates?

- D'on procedien els pirates que arribaven a les Illes?


- Anomena alguns pirates famosos que van atacar les Illes Balears

- Per què atacaven els pirates les Illes Balears?

- Descriviu algun atac pirata famós a les Illes Balears

- Com vivia la gent de les Illes Balears durant aquesta època? Hi havia diferents classes socials?


- A què es dedicaven? Quins oficis hi havia?

- Com eren els pobles? les cases? els edificis?

- Quines construccions defensives hi havia als pobles?

- Descriviu com si fóssiu l'autor de l'escrit del pergamí un atac dels pirates al vostre poble

- Compareu la població de les illes durant aquella època i l'actual

- Per què les Illes Balears eren visitades repetidament pels pirates?

- Per on solien atacar? Situeu en un mapa de la vostra illa els possibles llocs per on podrien entrar els pirates.

- Quines construccions es feien en aquella època per defensar-se de l'atac dels pirates i invasors?

- Queden restes d'alguna construcció feta durant aquella època per defensar-se dels atacs dels pirates?

Icono IDevice ACTIVITAT D'ENTREGA I PARTICIPACIÓ OBLIGADA 7

Ja hem començat el projecte!!

Com ha anat l'inici? Segur que bé, però sempre solen sortir cosetes que s'han de canviar o millorar, no?

Amb quins problemes t'has trobat?


Redacta un document de text i envia'l a través de l'apartat de tasques al teu tutor/a fent una petita reflexió soble l'inici del projecte. Enganxa també el text al fórum corresponent per començar un debat amb la resta dels participants del curs. Comenta almenys una de les aportacions dels teus companys.

Recorda que un cop hagis enviat l'activitat, has d'enviar un missatge de correu intern al tutor/a per notificar el lliurament de l'activitat. Espera la resposta abans de tornar a enviar una nova activitat.


Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Projectes Col.laboratius Fad Illes Balears