BIBLIOGRAFIA

A més dels diferents enllaços que surten a diferents llocs del projecte, s’han consultat les següents fonts bibliogràfiques:

Bibliografia general

  • Escamilla González, Amparo (2009) “Las competencias en la programación de aula”. Barcelona. GRAÓ
  • Pérez, Anna.Redondo Sabina.(2006) Projectes telemàtics a l'educació primària: un recurs per transformar l'escola.Barcelona. Uoc
  • Romero, Rosalía. (2006). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El rincón del ordenador. Madrid: MAD.
  • Varis autors. (2002) “Las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela” Barcelona. GRAÓ
  • Varis autors.(2010) Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia.Barcelona. Biblioteca Guix
  • ZABALA, A y ARNAU, L. (2007): 11 ideas clave: Como aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.

Enllaços web

Les imatges utilitzades en aquesta proposta didàctica procedeixen de:

· FlirckCC

· Images du Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire

Ferreries, 4 d’Agost de 2010

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Projectes Col.laboratius Fad Illes Balears