JUSTIFICACIÓ

El dia 8 de març de 2010 es va presentar el Pla XArxipèlag 2.0. El projecte que impulsa l’Executiu autonòmic, a través de la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura, té l’objectiu de fer efectius d’una banda, els compromisos reflectits al projecte Escuela 2.0 del Govern central.
D’altra banda, i més important, el pla de modernització educativa vol afavorir un canvi radical de model educatiu de la comunitat autònoma, mitjançant la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a les escoles i instituts de les Illes.

 

pla de modernització educativa de les i...

Pla de modernització educativa de les Illes Balears: http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=528787
Que feim, però amb els ordinadors que ens han arribat o arribaran a l'aula?

Els ordinadors ja hi són o arribaran ben aviat a les aules. Això representa canvis en el dia a dia que s'han de sostenir en tres grans columnes: els continguts, les metodologies, les eines i els recursos tecnològics. Així, veurem els continguts des d’una mirada competencial; les metodologies que han d'afavorir el pensament científic, la creativitat i la solidaritat i, finalment, les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes metodologies es caracteritzen pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat i la interdisciplinarietat. A més, es donen a conèixer algunes de les eines que cal posar en mans dels nois i noies perquè facin les seves creacions, les seves tasques, perquè transformin la informació i construeixin el seu coneixement de manera autònoma.

Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia editat per Carme Barba y Sebas Capella i en el que participem un grapat d’autors (G. Al·lès, N. Alart, J. Barato, R. Barlam, I. Bernabé, N. Cervera, N. Coma, R. Doménech, J.L. Fierro, M. Ivanova, M. del M. Lluelles, C. Miró, I. Palahí, A. Pérez Sánchez, I. Pérez Torres, M. del Pozo i J. Adell).

 

Ens ajudaran els ordinadors a fer un canvi metodològic a l'aula?... però és necessari aquest canvi?

 

 

 

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Projectes Col.laboratius Fad Illes Balears