PROJECTES TELEMÀTICS COL.LABORATIUS

Els projectes telemàtics col.laboratius són un conjunt d'activitats presentades en format web i accessibles de d'Internet, amb continguts curriculars per treballar de manera nterdisciplinar o globalitzada a partir d'un centre d'interès per a l'alumnat, cosa que permet organitzar activitats telemàtiques col.laboratives entre escoles.

Aquests projectes són una manera innovadora de treballar el currículum, on els rols de l'alumnat i el professorat són diferents dels que habitualment es desenvolupen a l'escola. Seure en una cadira i esperar a veure què diu la mestra, copiar del llibre o de la pissarra i deixar la ment en blanc, són actituds i situacions que no són vàlides en la dinàmica del procés d'aprenentatge que es planteja.

Perez, A.;Redondo, S. Projectes Telemàtics a l'educació primària: un recurs per traformar l'escola. Ed. UOC

 

 

Font: http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1182991389984_1786757636_14426

 

Però vejam primer que és l'aprenentatge col.laboratiu a l'aula.

 


View more presentations from cprgraus.
Visitau també aquest enllaç:

 

 

Icono IDevice Recursos addicionals
Aquests enllaços també us podem ajudar
Què és el treball cooperatiu? GIAC Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo
Aventatges del treball cooperatiu. Primeres Jornades sobre  WebQuest. Jordi Adell i Iolanda Bernabé.

Icono IDevice ACTIVITAT D'ENTREGA I PARTICIPACIO OBLIGADA 3

Passem ara a veure amb més detall què són els projectes telemàtics col.laboratius.

LLegiu els següents articles sobre els projectes col.laboratius:

http://www.eduteka.org/ProyectosColaborativos.php

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/inclusion-digital/construir-con-otros-proyectos-colaborativos-para-todos-los-gustos.php

Mirau el següent video:

I la següent presentació:

Redacta un document de text amb la teva reflexió i envia'l a través de l'apartat de tasques al teu tutor/a. Enganxa-la també al fórum corresponent per començar un debat amb la resta dels participants del curs sobre els projectes col.laboratius. Comenta almenys una de les aportacions dels teus companys.

Recorda que un cop hagis enviat l'activitat, has d'enviar un missatge de correu intern al tutor/a per notificar el lliurament de l'activitat. Espera la resposta abans de tornar a enviar una nova activitat.Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Projectes Col.laboratius Fad Illes Balears