A quins animals corresponen les següents dents?


Aparella la imatge de l'esquerra amb la imatge corresponent de la dreta arrossegant-la, en acabar pitja el botó "Comprovar"