LLISTA D'ACTIVITATS

  Posa en ordre la definició de temps geològic  
  Ordena els següents períodes geològics del més antic al més modern  
  Posa en ordre la definició de fòssil  
  És un fòssil?  
  Tipus de fòssils segons el procés de fossilització  
  Quins d'aquests animals NO els hi podríem trobar?  
  Quins d'aquests animals autòctons de les Balears han sobreviscut a l'arribada dels humans?
 
  Quins dels següents animals han estat introduïts a les Illes Balears pels humans?
 
  A quins jaciments de les Balears s'han trobat els següents fòssils?  
  Halianassa cuvieri  
  Identifica els següents fòssils (I)
 
  Identifica els següents fòssils(II)
 
  En quin ambient natural vivia l'organisme que ens ha deixat aquest fòssil?
 
  Associa aquests fòssils de restes d'activitat biològica amb els animals que els produïren
 
  Els canvis geogràfics a través del temps  
  A quins animals corresponen les següents dents?
 
  De quina era o període geològic són característics?  
  Ordena els següents fòssils del més antic al més modern
 
  A quina època aparegueren els següents grups d'organismes?  
  Relaciona cada un dels següents fets amb l'època en què varen passar  
  Un poc de tot ...  

Activitats realitzades per

  Margalida Llabrés Roset

margalida@arrakis.es

 
  Joan Gelabert Vich
jgelabert@educacio.caib.es
 
  Jesús Manuel Arbués García del Moral
jarbues@pie.xtec.es
 

 

Sóller, agost 2002