Solucionari DEL CURS DE DISSENY DE PÀGINES WEB

Activitat 4:

Activitat 8

Activitat 9

Activitat 12

Activitat 14

Activitat 23

Activitat 30

 

 

Activitat 8:                

 

Activitat 9:               

 

Activitat 12:               

 

Activitat 14:               

 

Activitat 23:               

 

Activitat 30: