Materials del curs "interins substituts"

En aquest apartat podreu trobar els tutorials de cada un dels apartats del curs, així com els fitxers necessaris per fer les activitats. Són documents en format pdf, per la qual cosa haureu de tenir en el vostre ordinador el programa Acrobat Reader.

Abans de començar el curs, convé que descarregueu i imprimiu el manual de l'alumne del Moodle i l'agenda d'activitats.

Mòdul I. Organització i funcionament dels centres educatius

Mòdul I .pdf

Marc i normativa legal. pdf

Presentació. Instruccions principi curs

ROCF

Mòdul II

a) Avaluació de centres i de l'alumnat

b) El treball en equip

Mòdul IIa. pdf

Mòdul IIb.pdf

Materials del Mòdul IIb

Mòdul III. Estructura i organització de la Conselleria d'Educació i Cultura

Mòdul III. pdf

Materials de Conselleria.zip

Materials_Direcció_General.zip

Mòdul IV. Metodologia per atendre la diversitat

Mòdul IV

Materials Mòdul IV.zip

Mòdul V. Les competències bàsiques

Mòdul V