Agenda del Curs de Tutoria Telemàtica

En aquesta agenda trobareu una eina de guia i autocontrol de les activitats que heu de fer per completar-lo. És convenient que imprimiu aquest document i aneu assenyalant en les caselles corresponents cadascuna de les tasques realitzades.

Materials del curs
 • Articles i tutorials dels distints mòduls del curs en format PDF o HTML. El format PDF és adequat si voleu imprimir els documents, i el format HTML és més adequat per llegir-los a la pantalla de l'ordinador.
 • Els tutorials contenen l'explicació teòrica de cadascun dels aspectes que es treballaran en els mòduls i les activitats que s'han de fer.
 • Per obrir els arxius en format PDF heu de disposar de l'Acrobat Reader. Si no el teniu, el podeu descarregar aquí. Per instal·lar-lo en el vostre ordinador és suficient fer un doble clic sobre l'arxiu, una vegada l'hàgiu descarregat.
Imprimir
 • Aquest símbol indica que heu de descarregar i opcionalment imprimir algun o alguns dels materials del curs (agenda, tutorials, articles, etc.)
Entorn de formació
Moodle
 • Entorn per a l'aprenentatge a distància mitjançant Internet.
 • Haureu de connectar-vos amb aquest entorn per consultar els materials, accedir al vostre correu, contactar amb la tutoria, liurar les activitats d'entrega obligada, participar en els fòrums de debat i en el xat o realitzar les avaluacions en línia.
Contactar amb la tutoria
 • Amb aquesta icona s'indica que heu d'enviar un missatge al tutor o a la tutora o l'enviament d'activitats d'entrega obligada, participar als fòrums de debat i als xats.
Proves d'avaluació en línia
 • Proves tipus test, que s'hauran de realitzar obligatòriament per tenir dret al certificat del curs.
 • Les proves d'avaluació en línia es realitzaran dins de l'entorn de formació Moodle

Preguntes més freqüents i
Recomanacions

 • Respostes als dubtes més freqüents, anticipació de possibles dificultats, recomanacions per a la realització de les pràctiques, exemples de resultats de les activitats, etc.

AGENDA

Símbol
Tema
Comentaris
Data
INICI DEL CURS
 • Descarregau els documents següents (tots els trobareu al CD de materials de formació o al lloc web del curs):
  • Agenda del curs (és aquest document)
   El podeu descarregar en format PDF fent clic aquí
  • Manual de l'alumne del Moodle. El podeu descarregar en format PDF aquí.
 • Llegiu l'Agenda i planificau-vos el curs. Convé que tengueu en compte les dates recomanades de finalització de cada mòdul, que apareixeran a l'eina Calendari del curs.
 • Començau a revisar el manual de l'alumnat del Moodle.
 • A l'Agenda podeu marcar la realització de les distintes activitats per tal de dur el vostre propi historial.
 
 • Connectau amb l'entorn de formació Moodle.

Familiaritzau-vos amb l'entorn.

 
 • Enviau un missatge amb l'eina de Correu intern a la tutoria per presentar-vos i indicau-li que començau el curs. Podeu incloure tanta informació com vulgueu sobre vosaltres, les vostres expectatives en relació amb el curs, etc.
 • Publicau un missatge de presentació als altres companys i companyes del curs al fòrum anomenat "Presentació" que està situat a la caixa número 1.
 • Opcionalment, si encara no ho heu fet en un altre curs, editau el vostre perfil personal per penjar la vostra foto (al manual de l'alumne de Moodle, a l'apartat 6.1.2 Enllaç "Edita perfil" , teniu indicades les passes a seguir per fer servir l'opció de pujar un arxiu d'imatge amb una foto personal en mida "carnet" al vostre perfil d'usuari)
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA que s'ha de realitzar dins els 3 primers dies del curs
 
 • Accediu a l'apartat de preguntes més freqüents (FAQ) i recomanacions.

Llegiu les recomanacions generals abans de començar les activitats del mòdul.

 
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) I L'EDUCACIÓ
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
 • Activitats d'introducció: Són obligatòries, si bé no cal enviar-les a la tutoria.
 • Activitats opcionals: No són obligatòries i permeten aprofundir en temàtiques específiques que poden interessar només una part de l'alumnat.
 
 • Feis l'activitat d'entrega obligada 2 (prova d'avaluació en línia "Les TIC i la formació a distància")
 • Informau al tutor o a la tutora que heu realitzat la prova. La correcció us arribarà en un termini màxim de 48 hores.
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA  
ACTIVITATS OBLIGATÒRIES
 
LA TUTORIA TELEMÀTICA
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
 • Accediu a l'apartat de preguntes més freqüents (FAQ) i recomanacions.
   
 • Activitats d'introducció: Són obligatòries, si bé no cal enviar-les a la tutoria.
 • Activitats opcionals: No són obligatòries i permeten aprofundir en temàtiques específiques que poden interessar només una part de l'alumnat
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
Les activitats opcionals no són obligatòries i permeten aprofundir en temàtiques específiques que poden interessar només una part de l'alumnat.
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
 • Mentre esperau la resposta de la tutoria, i si ho trobau oportú, podeu fer l'activitat opcional 3
Les activitats opcionals no són obligatòries, si bé permeten aprofundir en temàtiques específiques, motiu pel qual es recomana la seva realització, en funció de la disponibilitat horària de l'alumnat.  
 • Continuau amb la lectura de l'apartat "Avaluació de la tutoria" d'aquest mòdul i després ja podeu passar al mòdul següent.
 
 
ENTORNS DE FORMACIÓ A TRAVÉS DEL WEB. EL Moodle

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
   
 • Accediu a l'apartat de preguntes més freqüents (FAQ) i recomanacions.

Llegiu les recomanacions d'aquest mòdul.

 
 • Activitats d'introducció: Són obligatòries, si bé no cal enviar-les a la tutoria.
 • Activitats opcionals: No són obligatòries i permeten aprofundir en temàtiques específiques que poden interessar només una part de l'alumnat
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
 • Activitats d'introducció: Són obligatòries, si bé no cal enviar-les a la tutoria.
 
 • Quan el tutor o tutora us enviï la proposta amb diverses opcions de dia i hora per organitzar l'activitat de xat corresponent a l'activitat d'entrega obligada 2, responeu assenyalant almanco dues opcions
 • Participau al xat el dia i hora que se us haurà assignat. Convé que abans prepareu una mica la vostra intervenció i que sigueu concisos i respecteu l'ordre d'intervencions que assignarà el tutor o tutora.
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
 • Activitats d'introducció: Són obligatòries, si bé no cal enviar-les a la tutoria
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
 • Activitats d'introducció: Són obligatòries, si bé no cal enviar-les a la tutoria.
 • Activitats opcionals: No són obligatòries i permeten aprofundir en temàtiques específiques que poden interessar només una part de l'alumnat
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA
 
FINALITZACIÓ DEL CURS
 • Demanau instruccions a la tutoria per fer la valoració del curs, referida a aspectes com els materials i el disseny de les activitats, el funcionament de la tutoria, l'entorn de formació, etc.
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA