FAQ

Aspectes Generals

Quins programes necessitem tenir instal·lats?
Únicament Internet Explorer 4.0 o Netscape 3.0 o superior i la base de dades Access, que se subministra amb el paquet Office 97. Per llegir alguns materials del curs (els que estan en format pdf) necessitareu el lector de l'Acrobat Reader (versió 3.0 o superior). Si no el teniu, el podeu descarregar fent clic aquí (per instal·lar-lo, basta fer doble clic sobre l'arxiu descarregat).

Hem d'estar connectats a Internet mentre treballam amb el curs?
Només us heu de connectar a Internet per entrar a l'entorn per descarregar materials, fer les proves d'avaluació, lliurar les activitats, participar als fòrums o als xats i enviar i rebre missatges de la tutoria..

Quina resolució de pantalla hem d'utilitzar?
Us recomanam que treballeu amb una resolució de 1024x768 píxels.

On puc trobar les instruccions per fer servir l'entorn de formació?
Podeu descarregar el manual de l'alumne en format pdf fent clic aquí. A més, a moltes de les opcions que apareixen a les pantalles de Moodle podeu fer clic sobre la icona d'ajuda, , per obtenir informació detallada sobre els seu mode d'ús.

Quan començarem a tenir feina?
A partir de la data d'inici prevista per al curs, que és el 23 d'octubre de 2008

Quina és l'adreça del meu tutor?
El vostre tutor té una adreça de correu electrònic en el domini educacio.caib.es, similar a la que teniu vosaltres per poder participar en el curs. Podeu consultar l'adreça de correu del vostre tutor o tutora, o la de qualsevol altre participant del curs, mitjançant el panell 'Persones', opció 'Participants' que figura a la pàgina principal del curs a Moodle.

Com puc comunicar-me amb el meu tutor?
A la secció dreta del curs, apareix l' enllaç al correu intern del curs que permet a l'usuari la comunicació amb el tutor/a i amb la resta de participants del curs. Consultau el Manual de l'alumne per veure el seu funcionament. També vos podeu comunicar per correu electrònic. L'entorn de formació a distància fa servir els comptes de correu institucional del professorat de les Illes Balears en educacio.caib.es per a la comunicació per correu electrònic entre els tutors i participants d'un curs o seminari. Per aquesta comunicació amb el tutor/a també podeu fer servir el correu d'educacio.caib.es. Podeu consultar l'adreça de correu del vostre tutor o tutora, o la de qualsevol altre participant del curs, mitjançant el panell 'Persones', opció 'Participants' que figura a la pàgina principal del curs a Moodle. Convé fer servir un programa client de correu POP com, per exemple, l'Outlook Express o la Missatgeria de Mozilla o Netscape, per configurar el nostre compte d'educacio.caib.es al nostre ordinador. Al WEIB (Web Educatiu de les illes Balears), apareixen explicades a la secció 'Suport tècnic / Adreça electrònica / ', les passes a seguir per configurar el compte de correu d'educacio.caib.es en un programa client de correu d'aquestes característiques.

Com puc tenir constància dels missatges de correu que he enviat al tutor/a?
Podeu mantenir una còpia a l'eina de correu intern del curs, a la carpeta de Missatges enviats.

En quines coses puc demanar ajuda al tutor?
En tot el que faci referència a les activitats del curs i a problemes senzills d'accés a l'entorn Moodle, per als quals el tutor farà de primer filtre. Si el tutor no pot resoldre el problema personalment, en un termini màxim de 48 hores redireccionarà la consulta als coordinadors del curs. En cap cas l'alumnat ha d'intentar contactar directament amb algú distint del seu tutor o tutora per a aquestes qüestions.

A quin lloc m'he de connectar per trobar els materials del curs?
Podeu trobar els materials dins del curs, a l'entorn de formació Moodle. Una vegada a dins del curs, heu de fer clic a l'enllaç Materials. No obstant, el primer que heu de fer és descarregar i llegir l'Agenda del curs. Alguns materials estan en format pdf i per llegir-los o imprimir-los haureu de disposar del lector d'Acrobat Reader 4.0 o superior. Si no el teniu, el podeu descarregar fent clic aquí.

Què és i per a què serveix l'Acrobat Reader?
L'Acrobat Reader és un petit programa gratuït que s'utilitza per llegir documents que es troben en format pdf, un tipus d'arxius molt apropiat per a l'intercanvi de documents a través d'internet. Per utilitzar-lo l'heu de descarregar fent clic aquí i l'heu d'instal·lar al vostre disc dur fent doble clic a sobre. Una vegada instal·lat ja podreu llegir i imprimir qualsevol document en format pdf.

Com es fa una connexió al Moodle?
Per accedir a l'entorn de formació heu d'introduir al navegador l'adreça següent:
http://dweib.caib.es/moodle/

També podeu accedir des del WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears), http://weib.caib.es , des de la secció 'Formació / Entorn de Formació / Accés als cursos'. Llavors hi apareixerà la pàgina d'entrada a l'entorn, en la qual seran requerits el nom d'usuari i contrasenya de l'usuari. Per poder accedir a l'entorn de formació és un requisit imprescindible disposar de l'adreça de correu del tipus @educacio.caib.es que la Conselleria d'Educacio i Cultura proporciona al professorat de les Illes Balears, ja que els valors de nom d'usuari i contrasenya que s'han d'introduir per accedir a l'entorn de formació són els mateixos que els d'aquest compte de correu (en particular el nom d'usuari és la lletra "x" seguida del DNI sense lletra, per exemple x12345678, i la contrasenya, aquella que tingueu actualment com a contrasenya del compte de correu). Si us canviau la contrasenya del vostre compte de correu en educacio.caib.es, el nou valor de contrasenya serà el que haureu de fer servir també per accedir a l'entorn de formació. Per a més informació sobre la política de funcionament dels comptes de correu del domini educacio.caib.es (sol·licitud, canvi de contrasenya, període de caducitat de la contrasenya, etc.), podeu consultar al WEIB (http://weib.caib.es) la secció 'Suport tècnic / Adreça electrònica'. Un cop introduït el vostre nom d'usuari i contrasenya a la pàgina d'entrada de Moodle accedireu a l'entorn de formació. En cas que ja estigueu donats d'alta en algun curs de l'entorn, accedireu a una pàgina inicial en què apareixerà la llista de cursos en què participau. Per accedir a un dels cursos només hem de fer clic sobre el títol del curs.

Què he de fer per sortir de l'entorn de formació?
Per sortir de l'entorn de formació i tancar la sessió de treball dins Moodle heu de fer clic sobre l'enllaç 'Sortida' que teniu a la capçalera de la pàgina principal del curs, o també al peu de pàgina. Convé acostumar-se a fer servir l'enllaç 'Sortida' per abandonar el curs, ja que d'aquesta manera la nostra sessió de feina en Moodle quedarà tancada i evitarem que un altre usuari que faci servir el mateix ordinador en què hem estat treballant pugui entrar al nostre curs utilitzant la nostra identitat.

Què he de fer si se m'oblida, se'm caduca o he perdut la contrasenya?
En aquest cas us haureu de posar en contacte amb el Servei de Noves Tecnologies, que disposa d'un telèfon, el 971177518, per consultes relatives a l'adreça de correu en educacio.caib.es. Haureu de donar el vostre identificador personal (la paraula, o frase clau), que vàreu emplenar en el formulari de sol·licitud de l'adreça de correu, per identificar-vos telefònicament. Llavors, haureu de sol·licitar que us reiniciïn la contrasenya. D'aquesta manera obtindreu una contrasenya provisional que us haureu de canviar immediatament per una de nova, en un termini màxim de 24 hores. Un cop fet això, el període màxim de vigència de la vostra contrasenya serà d'un any. Per això és convenient que us canvieu la contrasenya amb certa freqüència, ja que si deixau passar més d'un any sense canviar-la se us caducarà.

Estaran tots els materials disponibles d'una vegada?
Sí, encara que us recomanam que els aneu descarregant a mesura que els necessiteu.

En les activitats està prou clar el que s'ha d'enviar?
Sí, hi figura a l'Agenda del curs.

Com hem d'enviar les activitats de lliurament obligat al tutor?
Per a les activitats obligatòries que comporten l'enviament d'algun arxiu adjunt, heu de fer servir les eines anomenades a Moodle Tasques, i que figuren a les diverses caixes temàtiques o blocs de continguts de la pàgina principal del curs. Aquestes activitats tenen una data límit de lliurament (data de venciment), que podeu consultar entrant a la pantalla de cada tasca en concret. També podeu accedir a una pantalla que conté totes les Tasques del curs, és a dir, totes les activitats que impliquen l'enviament d'un fitxer a la tutoria, des del panell 'Activitats' / enllaç 'Tasques'. En aquesta pantalla podeu consultar la data límit d'entrega de cada tasca. Al manual de l'alumne podeu consultar el procediment a seguir, detallat passa a passa, per fer l'enviament dels arxius d'una activitat amb aquesta eina. És obligatori enviar un missatge de correu al tutor o a la tutora cada cop que envieu una activitat amb l'eina de Tasques de Moodle, per comunicar-li que heu realitzat l'enviament de l'activitat.

És necessari notificar-li al tutor que hem fet l'enviament d'una activitat de lliurament obligat?
Sí, és obligatori enviar un missatge de correu al tutor o a la tutora cada cop que feis l'enviament una activitat amb una eina de Tasques, per comunicar-li que heu realitzat l'enviament de l'activitat.

Un cop hem enviat una activitat de lliurament obligat podem passar directament a enviar la següent?
No, heu d'esperar que l'activitat estigui revisada i qualificada positivament pel tutor o per la tutora abans de poder passar a fer l'enviament de la següent activitat. Quan el tutor o tutora us qualifiqui una tasca, rebreu automàticament un avís per correu electrònic a la vostra adreça de correu en educacio.caib.es de que l'activitat ha estat qualificada.

Podem enviar més d'una activitat a la vegada al tutor?
No. Les activitats de lliurament obligat s'han d'enviar seqüencialment en l'orde indicat a l'agenda i heu d'esperar que cada activitat estigui revisada i qualificada positivament pel tutor o per la tutora abans de poder passar a fer l'enviament de la següent activitat.

Hi ha terminis per cada una de les tasques o només un termini final?
Cada activitat de lliurament obligat té una data límit la qual es pot consultar a l'Agenda del curs i també al panell 'Activitats' / enllaç 'Tasques'. No obstant això, com podreu observar en aquesta pàgina del curs, els marges de dates d'entrega per a cada activitat són prou amples i flexibles com perquè els pugueu adaptar al vostre propi ritme de feina. La darrera activitat de lliurament obligat del curs s'ha de lliurar abans de la data de finalització del curs.

Sabrem els resultats de les nostres proves d'avaluació? Tendran cap incidència?
Sí, l'alumne coneixerà el resultat de la seva avaluació de manera immediata. El tutor podrà demanar a l'alumne que repeteixi l'avaluació si el nombre de respostes correctes és inferior al 70% (un màxim de dues respostes errònies sobre sis preguntes o de 3 respostes errònies sobre 10).
Podeu accedir a les proves d'avaluacions del curs, si n'hi ha, des del panell 'Activitats' / enllaç 'Qüestionaris'.

S'han de lliurar totes les activitats obligatòries o hi ha un marge per no presentacions o activitats incorrectes? Quin és?
S'han de lliurar totes les activitats obligatòries que impliquin enviament de fitxers a la tutoria tot fent servir l'eina de Tasca corresponent a cada activitat. En algun cas el tutor/a pot demanar que es repeteixi alguna. Si es dóna aquesta circumstància, rebrà les indicacions adients per part del tutor/a i caldrà tornar a enviar l'arxiu de l'activitat fent servir de nou l'eina de Tasca que correspon a l'activitat en qüestió. L'arxiu enviat, reemplaçarà a l'anterior i el tutor o tutora un cop el revisi tornarà a qualificar l'activitat, fent els comentaris que consideri oportuns. Si un alumne entrega sistemàticament activitats errònies, s'analitzarà la situació en el grup de tutors i amb els coordinadors del curs i es prendrà la decisió oportuna.

Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i la formació

On puc trobar els articles que he de llegir?
Els articles estan disponibles a Internet (a l'adreça que apareix a la referència de cadascun d'ells).

 

La tutoria telemàtica

On puc trobar els articles que he de llegir?
Els articles estan disponibles a Internet (a l'adreça que apareix a la referència de cadascun d'ells).

 

Entorns de formació a través del web. El Moodle