Accés a l’entorn de formació Moodle

 

 

Per accedir a l'entorn de formació Moodle heu de tenir accés a un ordinador connectat a Internet que executi un navegador web. Moodle pot treballar virtualment amb qualsevol navegador, i des de qualsevol sistema operatiu (MS-Windows, GNU/Linux i d'altres). Els navegadors recomanats són MS-Internet Explorer 5.5 o superior o Mozilla. És necessari tenir habilitades les galetes -cookies- en el vostre navegador.

Per accedir a l'entorn de formació heu d'introduir al navegador l'adreça següent:

http://dweib.caib.es/moodle/

També podeu accedir des del WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears), http://weib.caib.es , des de la secció Formació / Entorn de Formació / Accés als cursos.

Llavors hi apareixerà la pàgina d'entrada a l'entorn, en la qual serà requerits el nom d'usuari i contrasenya de l'usuari:

Per poder accedir a l'entorn de formació és un requisit imprescindible disposar de l'adreça de correu del tipus profe@educacio.caib.es que la Conselleria d'Educacio i Cultura proporciona al professorat de les Illes Balears, ja que els valors de nom d'usuari i contrasenya que s'han d'introduir per accedir a l'entorn de formació són els mateixos que els d'aquest compte de correu (en particular el nom d'usuari és la lletra "x" seguida del DNI sense lletra, per exemple x12345678, i la contrasenya, aquella que tingueu actualment com a contrasenya del compte de correu). Si us canviau la contrasenya del vostre compte de correu en educacio.caib.es, el nou valor de contrasenya serà el que haureu de fer servir també per accedir a l'entorn de formació. Per a més informació sobre la política de funcionament dels comptes de correu del domini educacio.caib.es (sol·licitud, canvi de contrasenya, període de caducitat de la contrasenya, etc.), podeu consultar al WEIB (http://weib.caib.es) la secció Suport tècnic / Adreça electrònica.

Un cop introduït el vostre nom d'usuari i contrasenya a la pàgina d'entrada de Moodle accedireu a l'entorn de formació. En cas que ja estigueu donats d'alta en algun curs de l'entorn, accedireu a una pàgina inicial en què apareixerà la llista de cursos en què participau:

Per accedir a un dels cursos només hem de fer clic sobre el títol del curs.

Si no estau donats d'alta en cap curs de Moodle, us apareixerà com a pàgina inicial una llista amb tots els cursos disponibles a l'entorn de formació agrupats per categories, o bé la llista de categories de cursos existents:

Clicant sobre cada una de les categories de cursos podrem veure els cursos situats a cada una d'elles. Després, podrem entrar únicament en els cursos oberts per a visitants. Per exemple, el "Curs de demostració", situat dins la categoria "Zona de pràctiques". La majoria de cursos únicament estan accessibles al professorat inscrit prèviament.

Com a participants del curs de Tutoria telemàtica quan entreu a la pàgina inicial de Moodle us apareixeran dos cursos: Tutoria Telemàtica i Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica. El curs Tutoria Telemàtica és el curs que feis com a alumnes i, per tant, entrareu amb un perfil d’usuari d’alumne. L’altre curs, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, és un curs per fer les activitats d'aquest mòdul, al qual entrareu amb un perfil de tutor. Cada participant del curs de Tutoria Telemàtica tindrà el seu propi curs de pràctiques, al qual estarà donat d’alta com a tutor i en el qual trobarà a 2 participants genèrics donats d’alta com a alumnes (TUTOR1.DGINNOVA i TUTOR2.DGINNOVA).