Gestor d'arxius del curs

 

Cada curs en Moodle disposa d'un espai privat en el servidor (un directori o carpeta), només accessible des de dins el curs. En aquest espai el tutor/ dissenyador del curs pot col·locar els arxius que necessiti que siguin accessibles en el curs via Web. Es tractarà d'arxius corresponents a documents que volem posar a disposició dels alumnes del curs, així com també, tots els elements que volem que apareguin hiperenllaçats des de les diferents pàgines del nostre curs: imatges, documents, etc. Fins i tot, podem construir un lloc web complet i ubicar-lo en un subdirectori de l'espai Web del nostre curs.

Per exemple, ens podria interessar poder disposar d’arxius d’imatges per poder incloure-les en els missatges que publiquem en els fòrums. Aquesta possibilitat pot ésser molt útil per facilitar l’aclariment dels dubtes dels alumnes, mitjançant la inserció d’elements gràfics als vostres missatges, com per exemple captures de pantalla. A l’apartat 10 d’aquest tutorial s’explica com elaborar missatges amb format HTML, que poden incloure imatges. Per poder realitzar una operació com aquesta, haurem de pujar prèviament a l’espai reservat per als fitxers del curs, aquells arxius d’imatges que vulguem incloure als missatges, fent servir el gestor d’arxius del curs.

Per accedir al gestor d’arxius del curs hem de fer clic a l'enllaç 'Fitxers' del panell 'Administració'. El gestor d'arxius presenta una interfície amb les opcions habituals per a la gestió de fitxers i carpetes:

La pantalla de gestió d'arxius presenta la llista de carpetes i arxius contingudes a l'espai reservat del curs. Fent clic sobre una carpeta es visualitzarà el seu contingut. Igualment si es fa clic sobre un arxiu es podrà visualitzar en una finestra independent, o bé, si no es tracta d'un format directament visualitzable pel navegador hi apareixerà un quadre de diàleg per demanar-nos si volem obrir l'arxiu amb l'aplicació associada per defecte, o bé, descarregar-lo al nostre ordinador.

Per navegar per les subcarpetes es pot emprar la barra de navegació estàndard de la capçalera, que ens indicarà en cada moment on ens trobam.

Al costat dret de cada carpeta o arxiu tenim una sèrie d'accions possibles a realitzar sobre cada un d'aquests. Les opcions presentades varien segons sigui el tipus d'arxiu. Només es mostren aquelles que siguin aplicables a cada un en particular:

  • Canvia el nom: canvia el nom del fitxer o de la carpeta. Amb els noms dels fitxers i de les carpetes hem de tenir en compte que aquests no poden contenir espais en blanc, accents o caràcters especials, com signes de puntuació, etc. Així mateix, als noms es distingiran com a caràcters diferents les majúscules de les minúscules.
  • Edita: Si es tracta d'un arxiu HTML, podrem editar-lo in situ en el servidor fent servir l'editor visual de text HTML de Moodle.
  • Unzip: descomprimeix arxius comprimits amb format .zip
  • Llista: presenta una llista amb els arxius que conté un arxiu .zip
  • Restaura: permet restaurar una còpia de seguretat d’un curs creada prèviament.

Cada arxiu pot ser seleccionat activant la seva casella. Amb els arxius seleccionats es poden realitzar les accions indicades al quadre desplegable inferior: moure de carpeta, comprimir-los o esborrar-los:

A la pantalla de gestió de fitxers tenim dos botons més, que ens permeten crear noves carpetes (Crea una carpeta) i pujar arxius des del nostre ordinador personal (Penja un fitxer) a l'espai de fitxers dins el curs (els noms dels fitxers i de les carpetes no poden contenir espais en blanc, accents o caràcters especials, com signes de puntuació, etc). Per descarregar un arxiu al nostre ordinador no necessitam un botó específic, basta fer clic sobre el seu nom. El gestor de fitxers només permet pujar o baixar un arxiu d'un cop. Si necessitam transferir una gran quantitat de fitxers d'un costat a l'altre (fins i tot estructures complexes amb diferents nivells de subcarpetes), és preferible empaquetar-los en un únic fitxer .zip, ja que com hem vist, Moodle pot descomprimir arxius zip a l'espai reservat del curs en el servidor.

A la pantalla de gestió de fitxers tenim dos botons més, que ens permeten crear noves carpetes i pujar arxius des del nostre ordinador personal a l'espai de fitxers dins el curs (els noms dels fitxers i de les carpetes no poden contenir espais en blanc, accents o caràcters especials, com signes de puntuació, etc). Per descarregar un arxiu al nostre ordinador no necessitam un botó específic, basta fer clic sobre el seu nom. El gestor de fitxers només permet pujar o baixar un arxiu d'un cop. Si necessitam transferir una gran quantitat de fitxers d'un costat a l'altre (fins i tot estructures complexes amb diferents nivells de subcarpetes), és preferible empaquetar-los en un únic fitxer .zip, ja que com hem vist, Moodle pot descomprimir arxius zip en l'espai reservat del curs al servidor.

Activitat d’introducció 6

Accedeix al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, entra a la pantalla de gestió d’arxius del curs i crea una carpeta nova. Com a nom de la carpeta posa el teu nom i llinatges, però sense espais. Utilitza guió baix en lloc d’espai amb un format com el següent: nom_llinatge1_llinatge2. Penja de dins aquesta capeta 3 arxius que tenguin els formats següents:

  • Un fitxer d’imatge (amb format .jpg o .gif)
  • Un document de text
  • Un fitxer amb format .pdf