Eines de comunicació:
    Correu intern
    Correu electrònic
    Fòrums
    Xats

Eines de comunicació

 

Correu intern

Normalment, trobareu l’eina Correu intern a la part superior dreta de la pantalla principal del vostre curs.

La primera imatge si no teniu missatges per llegir, i la segona si en teniu; en aquest cas 1 missatge.

Aquesta eina de comunicació és molt important per: avisar a la tutoria que heu enviat (penjat) una activitat, per qualsevol consulta a la tutoria, per comunicar-vos amb la resta de participants al curs,...

Clicant sobre l’enllaç “Bústia d’entrada” accedireu al correu intern:


A l’esquerra trobareu:
 Una eina per cercar missatges dins les carpetes del vostre correu intern.
 L’accés a les carpetes: d’entrada, esborranys, missatges enviats i paperera.
 Les bústies dels vostres cursos. Tindreu una bústia per cada un dels cursos en els que estau inscrits.

Per escriure un missatge clicarem sobre “Missatge nou” i obtindrem aquesta finestra:


Omplirem el missatge: assumpte, cos, ... i per triar el destinatari clicarem sobre “Contactes”, enllaç situat damunt l’assumpte. Sortirà la relació de participants inscrits al curs:

Seleccionarem el destinatari o destinataris i clicarem sobre un dels botons amb fletxes situats a la part central: “Per a =>”, “Còpia =>” i “Còpia oculta =>”. I així fins a tenir tots els destinataris (normalment serà un únic destinatari: el tutor/a, en el camp “Per a =>”).
Finalment farem clic sobre ”Accepta” per tornar a la pantalla anterior. Acabarem d’omplir els camps del missatge que ens faltin (no vos oblideu d’escriure l’assumpte) i clicarem sobre “Envia”.
El missatge quedarà dins Moodle i s’enviarà passats 30 minuts.

IMPORTANT! Els destinataris dels missatges de correu enviats amb aquesta eina de correu intern rebran un missatge d’avís en el seu correu d’educacio.caib.es.

El missatge d’avís que rebran en el seu correu d’educacio.caib.es serà molt semblant a aquest:


Ens avisa que tenim un missatge pendent de llegir en el “Curs de funcionaris en pràctiques 2007_08 proves”. L’assumpte del missatge és “RE: hola”, el remitent “MANUEL RIVERA RUIZ”, i la data d’enviament ha estat: 14 de setembre de 2007 a les 13:52 h.
NOTA.- Si no volem rebre avisos dels missatges (Email alert) a la nostra bústia del correu d’educacio.caib.es, anirem a “Preferències” i triarem “NO”.

Com llegir els missatges rebuts a l’eina de correu intern:

Anirem a la pàgina principal del curs. Recordau que a la dreta teniu l’eina de correu intern.
Si aquesta eina ens avisa que tenim correu (entre parèntesi tenim el número de missatges):

clicarem sobre l’enllaç i entrarem a la safata d’entrada:


Per llegir cada missatge clicarem sobre l’assumpte:

Una vegada llegit el missatge podem contestar clicant sobre l’enllaç Contesta.

Correu electrònic

L'entorn de formació a distància fa servir els comptes de correu institucional del professorat de les Illes Balears en el domini educacio.caib.es per a la comunicació per correu electrònic entre l’equip coordinador de la Formació a Distància (FaD), els tutors i els participants d'un curs.
L’equip coordinador de la FaD envia un missatge als participants dels cursos, per avisar-los que han estat admesos a un curs, amb les instruccions per començar-hi. També rebran un missatge de correu, igualment al seu compte d’educacio.caib.es, cada vegada que el tutor corregeix una activitat o escriu un missatge al fòrum “Novetats”.
Per enviar i rebre missatges, haureu de fer servir un programa client de correu POP com, per exemple, l'Outlook Express, Mozilla Thunderbird o qualsevol altre, per configurar aquest correu dins el domini educacio.caib.es
Al WEIB (Web Educatiu de les illes Balears), apareixen explicades a la secció Suport tècnic / Adreça electrònica / Configuració, les passes a seguir per configurar el compte de correu d'educacio.caib.es en un programa client de correu d'aquestes característiques. D’aquesta manera disposareu de còpia dels missatges rebuts i enviats a les carpetes de missatges enviats i rebuts que conté aquest tipus de programari.

Fòrums

Els fòrums permeten a l’usuari publicar, llegir i cercar missatges, de manera que es puguin realitzar debats virtuals sobre una temàtica concreta. La seva estructura organitzada per fils de discussió permet seguir el desenvolupament del debat i incorporar-s’hi en qualsevol moment. És una eina fonamental per afavorir la interacció i la col·laboració entre els participants d'un curs a distància i com a tutors, haurem d'intentar promoure al màxim el seu ús.

En tots els cursos existeix un fòrum que es crea per defecte, anomenat 'Fòrum de notícies' (el nom d’aquest fòrum es pot modificar, de manera que també pot aparèixer amb un altre nom, com, per exemple, 'Novetats'). Aquest fòrum té per objectiu que els tutors puguin anar avisant als participants de les novetats i els canvis més importants que es produeixin a partir del començament del curs, així com les errades que es puguin trobar als materials del curs. Normalment, si no alteram les seves propietats, es tracta d'un fòrum en què només els tutors poden publicar missatges. Els darrers missatges publicats en aquest fòrum es presenten també en el panell 'Últimes notícies', usualment situat a la columna lateral dreta. Tots els participants estan subscrits, per defecte, a aquest fòrum, de manera que a més de poder veure els missatges connectant-se al curs, també en rebran una còpia per correu electrònic.

Els tutors amb permisos d'edició, també podran crear fòrums addicionals en qualsevol de les caixes temàtiques o blocs de continguts de la secció central d'un curs. Moodle també admet la possibilitat que els fòrums siguin qualificables, de manera que si s'assigna aquest atribut a un fòrum, el tutor o tutora podrà assignar una qualificació a la participació d'un alumne en un debat i convertir aquesta participació en una activitat avaluable.

 • Creació i configuració d'un fòrum

Per crear un fòrum, activam el mode d'edició i l'afegim a la caixa temàtica de la secció central que ens interessi amb el quadre de llista desplegable "Afegeix...", seleccionant l’opció "Fòrum". Llavors, entrarem a la pantalla de configuració del nou fòrum. Vegem els paràmetres de configuració més importants que afectaran al mode de funcionament del fòrum:

 • Nom del fòrum: És el títol amb què es mostrarà l'element a la pàgina principal del curs.
 • Tipus de fòrum: Afecta al número de fils de discussió que pot haver en el fòrum. N'hi ha 4 possibilitats:
  • Debat simple: només existeix un únic tema i un únic fil de discussió. Serà adequat per debats molt concrets, sobre un tema ben acotat i definit.
  • Cada persona inicia un debat: cada persona pot iniciar un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest és útil quan vols que cada estudiant iniciï un debat, centrat per exemple en les seves reflexions sobre el tema de la setmana, i que tots els altres contestin.
  • Fòrum estàndard per a ús general: aquesta modalitat permet múltiples discussions o fils de debat sense restricció. És el tipus de fòrum més habitual.
  Fòrum de preguntes i respostes: aquesta modalitat enllaça cada pregunta amb les seves respostes.
 • Introducció al fòrum: És un text descriptiu de la temàtica general del fòrum i el seu objectiu. En aquest camp disposam de l'editor visual de text HTML de Moodle per donar format al text que introduïm, la qual cosa suposa que també podem fer copiar-enganxar des d'un processador de textos ofimàtic qualsevol, conservant el format del text original.
 • Imposeu que tothom estigui subscrit?: quan una persona és subscrita a un fòrum vol dir que se li enviarà per correu electrònic una còpia de cada missatge del fòrum (les còpies s'envien 30 minuts després que s'escriu el missatge). Normalment la gent pot triar si vol o no vol estar subscrita a cada fòrum. Tanmateix, si trieu d'imposar la subscripció a un fòrum concret, aleshores tots els usuaris del curs són subscrits automàticament, fins i tot els que s'inscriuen més endavant. Això és especialment útil per al Fòrum de notícies i per a tots els fòrums actius durant el començament del curs (fins que tothom s'adona que existeix la possibilitat de subscriure's individualment a aquests correus). Si trieu l'opció "Sí, inicialment" tots els usuaris actuals i futurs del curs seran subscrits inicialment però podran cancel·lar la subscripció en qualsevol moment. Si trieu "Sí, per sempre" no podran cancel·lar la subscripció. El comportament de l'opció "Sí, inicialment" quan actualitzeu un fòrum és així: canviar de "Sí, inicialment" a "No" no cancel·la la subscripció dels usuaris actuals, sinó que afecta únicament els usuaris futurs del curs. Anàlogament, canviar després l'opció a "Sí, inicialment" no subscriu els usuaris actuals del curs, sinó únicament els que s'inscriguin més endavant.
 • Mida màxima dels fitxers adjunts: És possible adjuntar arxius en els missatges publicats als fòrums. Amb aquesta opció es pot limitar la mida màxima d'aquests arxius o, opcionalment, deshabilitar la possibilitat d'adjuntar arxius.
 • Permeteu valorar els missatges?: Els fòrums de Moodle admeten la possibilitat de ser qualificables. Si s'activa aquesta possibilitat es disposarà d'una sèrie de paràmetres per definir qui i de quina manera pot dur a terme la qualificació dels missatges. Si s'activa aquesta opció la càrrega de treball sobre el servidor Web serà major, per la qual cosa es podria observar que el fòrum funcioni de manera més lenta a allò que semblaria normal.
 • Llindar de missatges per blocar: el concepte de missatges gestionats és molt senzill. Als usuaris se'ls blocarà l'enviament de missatges quan hagin enviat un nombre determinat de missatges dins d'un període de temps determinat, i quan s'aproximin a aquest nombre se'ls avisarà que són prop del llindar.
  Configurar a zero el llindar d'avís inhabilitarà els avisos, i configurar a zero el llindar de blocatge inhabilitarà el blocatge. Si el blocatge està inhabilitat, els avisos s'inhabiliten automàticament.
  Cap d'aquests paràmetres és aplicable a l'enviament de missatge pel professorat.
 • Mode de grup: el mode de grup pot ser un d'aquests tres:
  o Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'una sola comunitat
  o Grups separats: cada grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles
  o Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups
  El mode de grup es pot definir en dos nivells:
  1. Nivell del curs
  El mode de grup definit al nivell del curs és el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs.
  2. Nivell d'activitat
  Cada activitat que admeti grups pot definir també el seu mode d'agrupació. Si el curs es configura amb el paràmetre "imposar mode de grup", llavors s’ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.

Activitat d’introducció 3

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i crea un nou fòrum a la caixa temàtica número 2, anomenat Fòrum de l’activitat d’introducció 3. Configura el fòrum de manera que qualsevol participant pugui iniciar el número de debats que vulgui i també pugui respondre a qualsevol debat iniciat per un altre participant.

 

 • Composició de missatges

Quan accedim a un fòrum del curs apareix la llista de discussions d'aquest fòrum, ordenades per defecte cronològicament, les més recents en primer lloc:

Aquesta pantalla ens indica qui és el creador de cada discussió o fil de missatges (és a dir, qui va publicar el primer missatge del fil de discussió) i el número de respostes rebudes, així com la data de la darrera resposta.

Si feim clic sobre l'enllaç 'Afegeix un nou tema de debat' s'obrirà la finestra de composició de missatges per iniciar un nou tema o fil de discussió al fòrum:

La finestra de composició d'un nou missatge és molt simple. Requereix introduir un "Assumpte" per al missatge, i el camp predominant és l'editor del cos del missatge, com es pot veure a la figura anterior. Els elements a completar en aquesta finestra són els següents:

 • Assumpte: Aquest text és el que apareixerà a la capçalera del missatge. És imprescindible introduir un text en aquest camp per poder publicar un nou tema de discussió.
 • Missatge: Per introduir el contingut del missatge disposau de l'editor visual d`HTML de Moodle. Amb aquest editor podeu donar format al text que introduïu al cos del missatge, de manera similar a com ho feis en qualsevol altre processador de textos i enriquir-lo amb tot tipus d'elements (taules, vincles cap a altres elements d'internet com, per exemple, pàgines web, imatges o fitxers). Si necessitau inserir una única imatge, el que podeu fer simplement és adjuntar-la com un arxiu en el missatge, i aquesta serà mostrada automàticament al final del missatge.

Una funció que fa extremadament útil aquest editor visual d'HTML de Moodle és que es pot fer servir l'opció de copiar i enganxar des de qualsevol altra aplicació, com pot ser el processador de text que facem servir habitualment, conservant el format original del text (l'editor visual d'HTML de Moodle inserirà automàticament les etiquetes de codi HTML necessàries perquè el text es visualitzi al navegador web amb el format del text original).

 • Subscripció: Si aquesta opció està activa es rebrà per correu electrònic a la vostra adreça en educacio.caib.es una còpia de tots els missatges publicats en aquest fòrum (no només les respostes a aquest missatge inicial). Aquesta opció és configurable per l'administrador del servidor per la qual cosa és possible que estigui deshabilitada en determinats fòrums.
 • Fitxer adjunt: Moodle permet adjuntar un arxiu (només un) en cada missatge. Si necessitau adjuntar més d'un arxiu al missatge, haureu de comprimir-los primer en un únic arxiu .zip, o bé amb altre format de compressió, i després adjuntar aquest únic fitxer. A la pantalla s'informa de la mida màxima del fitxer adjunt, segons ha estat configurat al servidor Web de l'entorn de formació a distància. Si el que adjuntau és un fitxer d'imatge amb algun dels formats reconeguts (gif, jpg, png), la imatge serà visualitzada automàticament al final del missatge. El nom de l'arxiu no pot contenir espais en blanc, accents o caràcters especials, com signes de puntuació, "ç", "ñ", etc.

Òbviament, el text introduït no es publica fins que no es polsa el botó 'Desa els canvis' situat al final de la finestra. Un cop publicat el missatge, aquest és visible per a tots els usuaris del fòrum. No obstant això, l'autor del missatge disposa d'un període de 30 minuts per editar-lo, canviar-lo o esborrar-lo si així ho desitja (perquè contengui faltes d'ortografia, s'ha equivocat o simplement s'ho ha pensat millor). Un cop passat aquest període de mitja hora el missatge queda consolidat i ja no es pot editar ni esborrar per part dels alumnes (només els tutors del curs podran esborrar-lo). En aquest moment s'envia còpia per correu electrònic del missatge a tots els subscriptors del fòrum.

Activitat d’introducció 4

Dins el fòrum anomenat Fòrum de l’activitat d’introducció 3 que has creat anteriorment inicia un nou tema de debat:

 1. Posa com a tema de debat «La formació a distància».
 2. Al missatge sol·licita l’opinió dels participants del curs sobre els avantatges i inconvenients que comporta la realització de cursos a distància.

 

 • Visualitzar i respondre els missatges

Si feim clic sobre el títol d'un dels temes de discussió que apareixen a la pantalla d'un fòrum, accedirem a la finestra de visualització del fil de discussió, on podrem llegir els missatges que formen part del fil de discussió (les respostes):

Podem triar entre diferents formes de visualització dels missatges que composen un fil de discussió fent servir la llista desplegable a la part superior d'aquesta pantalla:

 • Visualitza les respostes començant per la més antiga: Presenta la llista de missatges del fil, tots al mateix nivell, ordenats de més antic a més recent.
 • Visualitza les respostes començant per la més recent: Presenta la llista de missatges del fil, tots al mateix nivell, ordenats de més recent a més antic.
 • Visualitza les respostes abreujades, seguint el fil de la discussió: mostra només els títols de cada missatge, organitzant-los en un arbre de respostes. Mostra visualment qui respon a qui, per la qual cosa és útil per a discussions llargues de molts de nivells. S'ha de fer clic, llavors, al títol de cada missatge per poder obrir-lo i llegir-lo.
 • Visualitza les respostes escalonades: Mostra els cossos de tots els missatges, utilitzant el marc del missatge per indicar el nivell corresponent a cada resposta en el fil de discussió.

Un cop obrim un missatge d'un fil per visualitzar-lo, sempre disposam a la part inferior dreta del cos del missatge de l'enllaç 'Contesta'. Polsant sobre aquest enllaç s'obrirà la finestra de composició d'un missatge per crear un de nou de resposta. En cas que nosaltres siguem l'autor del missatge i hagin passat menys de 30 minuts des de la seva creació, també hi figuraran els enllaços 'Edita' i 'Suprimeix', que ens permetran, respectivament, modificar o eliminar el missatge que acabam de crear.

Activitat d’entrega obligada 1

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i entra al Fòrum Principal que es troba a la caixa 0 de recursos i eines generals. En aquest fòrum veuràs que l’alumne TUTOR1.DGINNOVA ha publicat un missatge en què demana un dubte a la resta de participants. Contesta-li aquest missatge, amb una resposta que s’encadeni dins el mateix tema de debat. Un cop publicada la teva resposta experimenta amb les diferents formes de visualització dels missatges que composen un fil de discussió.

 

 • Gestió de fòrums

Els tutors poden utilitzar els fòrums com a qualsevol usuari de Moodle. Per tenir informació detallada sobre el mode d'ús dels fòrums a nivell d'usuari podeu consultar el Manual de l'alumnat de Moodle. A més, com a tutors del curs, la interfície del fòrum us presentarà una sèrie d'opcions específiques no disponibles per a l'alumnat.

Els fòrums de Moodle s'organitzen en fils de discussió. En la finestra amb la llista de discussions d'un fòrum existeixen tres elements exclusius per als tutors, que no estan disponibles per als alumnes:

 • Botó d'edició: Al costat dret de la barra de navegació apareix el botó 'Actualitza aquest fòrum', que permet canviar i editar tots els paràmetres de configuració del fòrum en qualsevol moment.
 • Enllaç per configurar la subscripció al fòrum: Amb aquest enllaç podem configurar el fòrum de manera que cada participant pugui triar si se subscriu o no al fòrum, o bé, establir el mode de subscripció forçosa.
 • Enllaç 'Mostra/Edita els subscriptors': Si el fòrum està configurat en el mode per al qual cada participant pot decidir si se subscriu o no, amb aquest enllaç es pot accedir a una finestra que mostra les persones subscrites al fòrum.

Si feim clic al títol d'una discussió i accedim a la finestra de visualització del fil de discussió, en la qual podrem llegir els missatges que formen la discussió (les respostes), com a tutors també tendrem disponibles funcions addicionals no disponibles per als usuaris amb perfil d'alumne:

 • Moure la discussió: Amb el quadre de llista desplegable 'Trasllada aquest debat a …', que apareix a la part superior dreta, podeu moure el fil de discussió complet, amb tots els missatges que el composen, a un altre fòrum.
 • Esborrar missatges: Els tutors tenen el privilegi de poder esborrar un missatge particular d'un fòrum en qualsevol moment (fins i tot després del període d'edició de 30 minuts posterior a la publicació). Només es poden esborrar missatges que no hagin rebut encara cap resposta. En cas contrari, quedarien missatges responent a un espai buit i la cadena de discussió es faria inintel·ligible.

 

Xats

L’eina de xat de Moodle permet mantenir converses en temps real amb altres usuaris, ja siguin tutors o alumnes del curs. Les converses mantingudes a través del mòdul de xat es graven automàticament i s'emmagatzemen durant un cert període de temps. Allò permet l'anàlisi posterior de les conversacions, la qual cosa obre tota una sèrie de possibilitats didàctiques al voltant dels xats.

Una qüestió important a tenir en compte és que quan un usuari de la sala de xat roman inactiu durant un determinat període de temps automàticament abandonarà la sala de xat. El temps configurat per defecte al servidor Web de l'entorn de formació a distància és de 10 minuts. Per tant, si un usuari no fa cap aportació al xat en què participa, durant un temps superior a 10 minuts, abandonarà automàticament la sala de xat i haurà de tornar a entrar si vol continuar participant al xat.

 • Creació i configuració d'un xat

Per crear un nou xat hem d'activar el mode d'edició i l'afegim a la caixa temàtica de la secció central que ens interessi amb el quadre de llista desplegable "Afegeix una activitat...", seleccionant l’opció "Xat". Llavors, entrarem a la pantalla de configuració del nou xat. Vegem els paràmetres de configuració més importants que afectaran al mode de funcionament del xat:

 • Nom d'aquesta sala de xat: És el títol amb què es mostrarà l'element a la pàgina principal del curs.
 • Text de presentació: És un text introductori que apareixerà a la pàgina d'accés al xat. Aquí es pot especificar, per exemple, quina serà la temàtica de la sala de xat, el seu propòsit o les normes i instruccions d'ús.

La sala de xat sempre està oberta, però la pantalla de configuració disposa d'unes opcions específiques per concertar cites en una data i hora concretes:

 • Pròxim dia i hora de xat: Estableix la data i l'hora per a la propera sessió formal en aquesta sala de xat. La cita apareixerà automàticament al panell 'Calendario' i al panell 'Eventos próximos' apareixerà automàticament un avís quan estigui a prop la data concertada per al xat.
 • Repeteix sessions: En realitat controla dues funcions, la periodicitat de les sessions i la publicació de les cites. Les quatre opcions possibles són:
  • No publiquis el dia i hora dels xats: En aquest cas no es publicarà la cita ni al calendari ni al panell d'esdeveniments pròxims.
  • No es repeteix - publica només l'hora i data especificada: La cita es publicarà, però sense repeticions.
  • A la mateixa hora cada dia: En aquest cas, a partir del dia i hora especificat es publicarà la cita diàriament a la mateixa hora.
  • El mateix dia a la mateixa hora cada setmana: Amb aquesta opció es publicarà, a partir de la data especificada, la cita per al xat setmanalment, per al mateix dia de la setmana i a la mateixa hora.
 • Desa les sessions anteriors: les converses mantingudes a la sala de xat sempre es graven, de manera predeterminada. Amb aquesta opció es determina quan de temps es guarda en el sistema el registre de cada conversa.
 • Tothom pot veure les sessions anteriors: Els tutors sempre poden accedir al registre de les converses. Aquí es pot permetre que també els alumnes hi puguin accedir si seleccionam l'opció ''.

Activitat d’introducció 5

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i crea una nova sala de xat a la caixa temàtica número 3, anomenada Sala de xat de l’activitat d’introducció 5. Als paràmetres de configuració estableix una data i l'hora per a una hipotètica sessió de xat, per exemple, 3 dies després de la data actual en la qual estàs creant la sala. Observa com automàticament es crea un esdeveniment al calendari per avisar de la realització d’aquesta sessió de xat en la data que has especificat, així com també, apareix aquest esdeveniment al panell "Events Pròxims".

 

 • Gestió de la sala de xat

A la pàgina d'accés a la sala de xat, els tutors podran reconfigurar el xat en qualsevol moment utilitzant el botó 'Actualitza aquest/a xat' que apareix al costat dret de la barra de navegació:

D'aquesta manera, sempre es podran reajustar les dates i hores de les sessions de xat d'una sala ja creada. De totes maneres la sala de xat sempre està oberta, encara que no hi hagi cap sessió convocada, per als usuaris que casualment coincideixin en un moment determinat.

Des de la pàgina d'accés a la sala de xat és possible també accedir al registre de les conversacions anteriors, utilitzant l'enllaç de la part superior dreta de la pantalla, 'Visualitza les sessions de xat anteriors'. Fent clic sobre aquest enllaç s'obrirà una finestra en què apareix una llista amb les sessions anteriors i que ens permet visualitzar-les o esborrar-les (els registres de les converses no es poden editar). Si visualitzam el text d'una sessió de xat podrem copiar-lo a un altre lloc (per exemple, a un processador de textos) i editar-lo.

Les converses mantingudes a través del mòdul de xat es graven automàticament i s'emmagatzemen durant un cert període de temps. Els tutors de cada curs poden recuperar el registre d'una sessió de xat i presentar-lo per escrit com a resum de l'activitat.

 

 • Participació en una sessió de xat

L'accés a la sala de xat es realitza fent clic sobre la corresponent sala de xat introduïda pel dissenyador/a del curs en qualsevol de les seves seccions. Per exemple, si feim clic sobre la Sala de xat general que apareix a la caixa de recursos i eines generals del curs de pràctiques (caixa 0) apareix la pantalla que hem vist a l'apartat anterior.

Llavors, per entrar a la sala de xat només hem de fer clic sobre l'enllaç 'Feu clic aquí per entrar al xat' i s'obrirà una finestra de xat:

La finestra de xat està dividida en dues columnes verticals. A l'esquerra tenim la zona de conversa, i a la dreta la llista de participants del curs que estan connectats en aquests moments, amb els quals podrem establir una conversa. Per participar a la conversa escriviu un missatge al camp inferior i pitjau la tecla INTRO. A la finestra de l’esquerra apareixeran els missatges que vagin enviant els participants al xat i a la de la dreta podreu veure tots els participants, identificats amb el seu nom i llinatges.

El panell 'Usuaris en línia' ens permet saber si hi ha usuaris actualment connectats al curs amb els quals poder realitzar un xat. La finestra de xat mostra les fotos dels participants, per a una identificació fàcil i ràpida. L'enllaç 'bip' al costat de cada nom permet fer que soni un avís sonor ("beep") a l'ordinador del destinatari per avisar-lo que volem xerrar amb ell.

Quan un usuari de la sala de xat roman inactiu durant un determinat període de temps, automàticament abandonarà la sala de xat. El tems configurat per defecte al servidor Web de l'entorn de formació a distància és de 10 minuts. Per tant, si un usuari no fa cap aportació al xat en què participa durant un temps superior a 10 minuts, abandonarà automàticament la sala de xat i haurà de tornar a entrar si vol continuar participant al xat.

Les converses mantingudes a través del mòdul de xat es graven automàticament i s'emmagatzemen durant un cert període de temps. Els tutors de cada curs poden recuperar el registre d'una sessió de xat i presentar-lo per escrit com a resum de l'activitat.

Activitat obligatòria 2

Entra al curs general, Tutoria telemàtica, que comparteixes com a alumne amb la resta de participants, per realitzar una sessió de xat amb els companys del curs.

El tutor us proposarà diverses opcions de dia i hora per organitzar una activitat de xat entre els participants al curs, amb l’ordre del dia següent:

 • Què pensau del disseny del curs? Com es podria millorar per adequar-lo al que necessita algú que haurà de desenvolupar tutories a distància?
 • Què heu après fins ara? Té res a veure el que heu après amb allò que esperàveu en començar el curs?