La pàgina inicial

 

Quan accediu com a tutor/dissenyador a la pàgina web del vostre curs, la visió que teniu d'aquesta és semblant a la que veuen els alumnes, però amb més opcions als diferents menús, que només estan disponibles per al tutor/dissenyador del curs. En aquesta pàgina podem observar diferents seccions:

  • Capçalera:

És la secció superior de la pàgina. Conté el títol del curs, la barra de navegació i el nom de l'usuari que ha accedit al curs. També conté un enllaç de sortida per sortir del curs i tancar la sessió de l'usuari a Moodle.

Des de la pàgina principal del curs es pot accedir a qualsevol dels elements o pàgines que composen el curs. Quan ens anem inserint pels diferents components del curs, la barra de navegació ens guiarà, mostrant la situació en què es troba l'element del curs que estam visitant. Polsant sobre qualsevol dels enllaços d'aquesta barra de navegació podrem anar directament a un element de nivell superior dins l'estructura del curs:

Cada un dels enllaços blaus d'aquesta barra és un hipervincle que ens condueix a un lloc concret dins l'estructura del curs. En particular, els dos primers enllaços ens conduiran, el primer, a la pàgina inicial de l'entorn de formació, i el segon (nom curt del curs), a la pàgina principal del curs en què estam treballant.

Cada vegada que accedim a una pàgina del curs, a més de la barra de navegació, a la part superior dreta trobarem una llista desplegable en què apareixen tots els recursos, eines i activitats disponibles dins el curs. Aquesta opció ens serà molt útil, ja que pot utilitzar-se per passar d'una a altra secció o element del curs sense haver de passar per la pàgina principal, agilitant molt la navegació.

  • Columna esquerra:

Aquesta secció conté una sèrie de panells d'utilitats, que permeten accedir directament als diferents continguts del curs, així com d'altres amb funcions generals de Moodle, que permeten realitzar accions diverses sobre el curs. El tutor amb permisos d'edició té la capacitat de canviar aquests panells de lloc o fins i tot esborrar-los, però és recomanable deixar-los com estan inicialment.

  • Columna central

Aquesta secció conté una sèrie de blocs o caixes temàtiques amb els diferents materials i activitats del curs. El primer bloc o caixa 0 és l'àrea de materials i eines generals del curs:

Per davall d'aquest primer bloc o caixa 0 de materials i eines generals del curs, hi apareixen una sèrie de caixes temàtiques numerades (caixa 1, caixa 2, caixa 3, …). En aquestes caixes temàtiques poden aparèixer diversos tipus d'activitats, com poden ser tasques (activitats que impliquen l'enviament del resultat de la feina feta com a un arxiu que s'ha de trametre al tutor o tutora del curs), proves d'avaluació (qüestionaris tipus test de qualificació automàtica), activitats consistents en fer aportacions a fòrums específics, participació en xats, etc.

  • Columna dreta

Aquesta secció conté una sèrie de panells d'utilitats, relacionats amb l'organització temporal del curs, com l'eina de correu intern, el panell d'últimes notícies, el del calendari, el d'esdeveniments pròxims, i l'informe d'activitat recent.

  • Peu de pàgina

Conté el nom de l'usuari que ha iniciat la sessió de treball en el curs, l'enllaç 'Inici' per anar a la pàgina inicial d'accés a Moodle i l'opció 'Sortida', la qual es troba també a la capçalera de la pàgina principal del curs. Convé acostumar-se a fer servir l'enllaç 'Sortida' per abandonar el curs, ja que d'aquesta manera la nostra sessió de feina en Moodle quedarà tancada i evitarem que un altre usuari que faci servir el mateix ordinador en què hem estat treballant pugui entrar al nostre curs utilitzant la nostra identitat.

Activitat d’introducció 1

  1. Entra a l’entorn de formació Moodle utilitzant el teu nom d’usuari i contrasenya.
  2. A la pàgina inicial de l’entorn, t’apareixeran els 2 cursos següents: Tutoria Telemàtica i Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica. Entra a cada un d’aquests i observa les diferències que presenta l’entorn per a un perfil d’usuari d’alumne o de tutor/dissenyador.