Persones
    Activitats

Ells panells d'utilitats

 

A la pàgina principal del curs existeixen dues columnes laterals amb una sèrie de panells amb funcions diverses. Ja hem comentat que normalment aquests panells s'agrupen de manera que a l'esquerra apareixen aquells que permeten accedir directament als diferents continguts del curs i realitzar accions diverses predeterminades en Moodle, mentre que a la dreta se solen agrupar aquells panells d'utilitats més relacionats amb l'organització temporal del curs. No obstant això, el número i les posicions dels panells d'utilitats de les columnes laterals són modificables pel tutor o tutora del curs, per la qual cosa ens podríem trobar amb una disposició de panells diferent o que no aparegui algun dels que descriurem a continuació. Les seves funcions són genèriques per a qualsevol usuari, sigui alumne o professor, en la seva major part, amb excepcions com el panell 'Administració'.

Panell "Persones"

Aquest bloc permet accedir a la informació sobre la resta de companys del curs, alumnes i tutors. Presenta, en principi, dos enllaços: 'Participants' i 'Edita perfil'. En cas que el tutor o tutora del curs hagi creat grups, hi apareixerà un tercer enllaç 'Grups' o 'El meu grup'. En Moodle poden existir "grups", que són subconjunts d'alumnes i/o tutors. La creació de grups és una funció reservada per als tutors. Els tutors poden definir els grups com a "visibles" o "separats". Si els grups són definits com a "visibles" l'usuari podrà veure els missatges i les activitats dels alumnes dels altres grups, però no podrà participar en aquests. Si els grups es defineixen com a "separats", llavors l'usuari només podrà veure als alumnes i tutors que es trobin en el seu grup. Així, si el tutor o tutora del curs ha creat grups i els ha definit com a visibles, al panell "Persones" apareixerà l'enllaç "Grups" que donarà accés a una pantalla amb informació sobre els membres de tots els grups existents en el curs. En canvi, si el tutor o tutora ha creat grups en el curs, però els ha definit com a "separats", l'enllaç que hi apareixerà serà "El meu grup" i amb aquest, l'usuari només tendrà accés a la informació sobre els membres que composen el seu grup:

 • Enllaç "Participants"

.L’enllaç “Participants” ens presenta una llista amb informació sobre els tutors i l’alumnat del curs:

En aquesta llista apareix el nom complet de cada participant, la seva població, el seu país i el temps passat des de la darrera vegada que va entrar en aquest curs. A l’esquerra tenim un enllaç “Els meus cursos” que ens permet passar d’un cus a un altre, si estam matriculats a més d’un.
Canviant el “Rol actual” (al centre de la finestra) podem veure, per separat, el professorat i l’alumnat. Clicant sobre el Nom/Cognoms d’un dels participants veurem les seves dades: perfil, missatges enviats i bitàcola (registre de les accions que ha dut a terme en el curs).

Aquesta fitxa o Perfil de cada participant proporciona informació sobre els cursos en els que està inscrit, la data del darrer accés i el seu rol en el curs: professor o estudiant, junt amb la seva adreça de correu en educacio.caib.es. Aquesta adreça de correu té un hipervincle del tipus mailto (correu). Si clicau sobre l'adreça de correu d'un dels participants s'obrirà directament el programa gestor de correu pop que tingueu instal·lat al vostre ordinador i podreu enviar-li un missatge de correu.
ATENCIÓ! No heu de fer servir aquest enllaç si utilitzau un ordinador que no tengui instal·lat el vostre correu d’educacio.caib.es en un programa client de correu pop, com ara outlook, thunderbird, ...

 • Enllaç "Edita perfil"

Al panell “Persones”, clicau sobre l’enllaç “Participants”. Cercau el vostre “Nom/Cognoms” i clicau damunt. Observareu que la finestra canvia. Ara té un altre enllaç: “Edita perfil”. Clicau damunt i podreu introduir o modificar les vostres dades personals:

L'entorn de formació Moodle permet que cada usuari publiqui una breu informació personal sobre si mateix. Alguns dels camps no són editables amb la configuració actual de Moodle, com és el cas del nom de l'usuari i l'adreça de correu, ja que la base de dades de Moodle està sincronitzada amb la de comptes d'usuari de correu en educacio.caib.es, de manera que el nom de l'usuari i la seva adreça de correu, són els que es troben definits en el seu compte de correu institucional en educacio.caib.es.

És molt important que col·loqueu la vostra foto en el vostre perfil. La comunicació virtual és més positiva si tenim la imatge de la persona a la que ens dirigim. D’altra manera és més freda i menys motivadora per afavorir la comunicació.

Per pujar l'arxiu d'imatge de la vostra foto, heu de polsar sobre el botó 'Navega', per seleccionar l'arxiu al vostre ordinador:

La imatge ha d'estar en format JPG o PNG (normalment el nom del fitxer ha d'acabar en .jpg o .png). En acabar, feu clic al botó "Actualitza perfil" al capdavall de la pàgina, s’actualitzaran totes les dades que hagueu introduïdes i la imatge es retallarà i es reduirà a una mida de 100x100 píxels. Quan torneu a visualitzar el vostre perfil és possible que no hagi canviat la imatge. En aquest cas feu servir l'opció "Actualitza" del vostre programa navegador.

 

Activitat opcional 1

Si encara no has penjat la teva foto personal perquè aparegui lligada al teu nom i llinatges com a usuari de Moodle, fes servir l’enllaç "Edita perfil" del panell "Participants", per pujar un arxiu d'imatge amb una foto teva en mida "carnet" al teu perfil d'usuari.

 

Panell "Activitats"

Aquest panell conté una llista amb totes les categories d'elements (recursos, activitats, eines, …), que el curs conté a les diferents caixes temàtiques de la secció central de continguts:

El menú d'enllaços d'aquest bloc ens dóna accés a diferents pantalles, en què els elements del curs apareixen agrupat per tipus. Així, per exemple, amb l'enllaç 'Fòrums' tendríem accés a una pantalla en què apareixen recopilats tots els fòrums que conté el curs. Amb la resta d'enllaços podrem tenir una visió global en diferents pantalles de tots els elements del mateix tipus que conté el curs, amb la possibilitat d'accedir des d'aquestes a l'element del cus que ens interessi. És tracta d'una manera diferent de tenir ordenats els continguts del curs.


Panell "Administració"

Aquest bloc permet accedir a les funcions de gestions del curs. Òbviament les funcions disponibles en aquest panell seran diferents per als tutors i per als alumnes. En aquest panell, l'alumnat només disposarà, en principi, d'una opció, l'enllaç 'Qualificacions', amb el qual podrà accedir a una pantalla en la qual trobarà una llista de totes les activitats qualificables del curs, junt amb la puntuació obtinguda fins al moment actual:

El contingut d'aquest panell és diferent per als tutors del curs. Si s'accedeix al curs amb perfil de tutor/dissenyador, aquest panell contindrà tota una sèrie d'enllaços a funcions específiques pròpies i reservades al tutor del curs i no accessibles per als alumnes:

Algunes de les funcions d'aquest panell les anirem tractant amb detall en aquest mòdul més endavant.

 

Panell "Usuaris en línia"

Aquest bloc ens informa dels altres usuaris que es troben actualment connectats al curs. És útil, per exemple per veure qui estaria disponible per a un xat:

 

Panell "Cerca fòrums "

Aquest bloc permet cercar informació en els missatges publicats en els fòrums del curs. Cerca a tots els fòrums que contengui el curs, sense possibilitat de restringir a un fòrum determinat:

La sintaxi per a la realització de recerques és similar a la del cercador Google:

 • paraula1 paraula2 paraula3: cerca missatges que contenguin totes aquestes paraules, o bé, que les contenguin com a cadena de caràcters (per exemple "ment" trobaria ment, però també acceleradament)
 • +paraula: cerca aquesta paraula exacta (no trossos de paraules)
 • -paraula: cerca missatge que no contenguin aquesta paraula.

Amb l’opció “Cerca avançada” es pot cercar en un fòrum concret, per dates, per assumpte, autor, ...

 

Panell "Últimes Notícies"

Aquest bloc està relacionat amb el contingut del fòrum "Últimes notícies" o "Novetats" del curs, de manera que en aquest panell es presenten les capçaleres dels 5 darrers missatges més recents publicats en aquest fòrum. Polsant sobre l'enllaç d'un d'aquests missatges, s'accedeix al fòrum i es pot veure el missatge complet:

En principi, tots els alumnes del curs estan subscrits de forma predeterminada al fòrum de novetats o últimes notícies, de manera que també rebran còpia d'aquests missatges al seu compte de correu particular en educacio.caib.es.

La funció del bloc "Últimes notícies" consisteix en mantenir informat a l'alumnat de l'activitat del fòrum de Novetats o Últimes Notícies, en el qual el tutor o tutora del curs anirà publicant missatges amb instruccions, novetats, correcció d'errades, etc., útils per al desenvolupament del curs.

 

Panell "Calendari"

Aquest bloc ens presenta un calendari que pot utilitzar-se com a agenda personal. Aquest calendari pot contenir 4 tipus d'esdeveniments temporals, però n'hi ha dos d'aquests tipus especialment importants per a la nostra feina en un curs: els esdeveniments de curs i els esdeveniments d'usuari:

 • Esdeveniments de curs: Són dates importants per al curs en concret (per exemple les dates límit per a l'entrega d'activitats obligatòries, dates concertades per a la realització de xats, etc.), Només els tutors poden publicar esdeveniments de curs, els quals seran visibles als calendaris de tots els usuaris del curs.
 • Esdeveniments d'usuari: Són dates importants per a cada usuari en particular. Aquests esdeveniments són visibles només al calendari de cada participant, però no al dels demés usuaris. Òbviament, cada usuari pot introduir els esdeveniments que desitgi en el seu propi calendari.

Quan es desplaça el cursor sobre el calendari, es despleguen unes minifinestres informatives quan es passa sobre un dia marcat per un esdeveniment en particular.

A la capçalera del panell del calendari tenim una petita barra de navegació:

Que permet mostrar el mes anterior (<<) o el següent (>>). El nom del més actual és un enllaç que ens condueix a la pantalla de gestió d'esdeveniments temporals, en la qual, si estam donats d’alta al curs amb perfil de tutor podrem afegir esdeveniments de curs que quedaran visibles per a tots els participants del curs:

Per afegir un esdeveniment de curs al mes actual hem de polsar sobre el botó 'Nou esdeveniment', i a la pantalla que hi apareix marcam la casella "Esdeveniment del curs" i polsam el botó "OK":

Després introduïm els diferents paràmetres per definir com volem que aparegui el nostre esdeveniment de curs al calendari:

"Nom": nom curt de l'esdeveniment, que apareixerà sobre el dia del calendari

"Descripció": la informació detallada que apareixerà sobre l'esdeveniment, un cop facem clic sobre el nom curt que hi apareix al corresponent dia del calendari.

"Data": dia per al qual assignam l'esdeveniment en el calendari

"Durada": És possible indicar la duració de l'esdeveniment marcat al calendari. Fins i tot es pot especificar una altra data posterior, i l'esdeveniment quedarà marcat al calendari durant tot l'interval especificat.

"Es repeteix": Es pot especificar si un esdeveniment s'ha de repetir setmanalment. En aquest cas bastarà amb marcar durant quantes setmanes ha de marcar-se el dia en qüestió.

Activitat d’introducció 2

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i crea dos nous esdeveniments de curs:

 1. Un avís de la realització d’un xat en un dia concret del mes actual.
 2. Un avís que quedi marcat al calendari amb un període de 7 dies just abans de la data de finalització del curs, per indicar que s’ha de contestar un formulari de valoració del curs com activitat final.

 

Panell "Esdeveniments pròxims"

Aquest bloc està directament relacionat amb el bloc "Calendari" i subordinat a aquest. Aquí apareixeran els avisos de que està pròxima la data corresponent a un esdeveniment que figura al calendari. També hi apareixeran enllaços per accedir directament a la descripció detallada dels esdeveniments en qüestió.

La configuració d'allò que es considera un esdeveniment pròxim es realitza a l'opció 'Preferències' del bloc ''Calendari". Allà podem configurar tots aquests conceptes:

Panell "Activitat recent"

La funció d'aquest bloc és presentar tots els canvis que s'han produït al curs des de la nostra darrera visita. És un panell extremadament útil per tenir una visió ràpida de l’activitat dels participants dins el curs.

La informació recollida en aquest panell, inclou, entre d'altres, els punts següents:

 • Nous membres del curs
 • Nous elements del curs
 • Nous missatges en els fòrums
 • Tasques trameses al tutor pels participants

Moodle marca les activitats recents basant-se només en l'hora i data de connexió. Per això, si sortim del curs tancant la sessió o tancant completament totes les finestres obertes del navegador que està fent servir, i es torna a connectar immediatament al curs, observarem que hauran desaparegut els missatges marcats com a activitat recent i el panell apareixerà buit. No obstant això, sempre podrem accedir a l'informe complet d'activitat recent, el qual apareix com a hipervincle en aquest panell, per accedir a una pantalla on podem cercar per dates, informació detallada sobre tota l'activitat desenvolupada pels participants en el curs.