Afegir recursos materials

 

Els recursos a Moodle poden ser diferents tipus d'elements que permeten aportat contingut o informació que es vol incorporar al curs. Es pot tractar de fitxers preparats i penjats al servidor del curs, pàgines editades directament dins de Moodle o pàgines web externes que es fan aparèixer com a part del curs.

Els elements de tipus Recurs són, simplement, enllaços cap a qualsevol recurs material que pugui estar representat per un arxiu d'ordinador (documents de text, presentacions, arxius d'imatge, d'àudio o vídeo, etc).

Llegiu el punt 8 del Manual de professor de Moodle abans de continuar. Com ampliació d’aquesta lectura, comentarem el següent recurs:

 

  • Directori

Aquest tipus de recurs és, com el seu nom indica, simplement un accés a un directori o carpeta particular de l'espai Web del curs. Aquest recurs permet que amb un únic enllaç els alumnes puguin tenir accés a tot un conjunt de fitxers continguts en la carpeta a la qual apunta l'enllaç. La carpeta pot contenir altres subcarpetes o, per exemple, un lloc web sencer que serà accessible pels alumnes un cop entren a la carpeta.
Per afegir un recurs activam el mode d'edició i l'afegim a la caixa temàtica de la secció central que ens interessi amb el quadre de llista desplegable “Afegeix un recurs”, seleccionant l’opció desitjada d'entre els que hi ha disponibles.

Entrarem a una pantalla en la que haurem d'introduir un nom per al recurs. Serà el títol amb què apareix enllaçat el recurs en la pàgina principal del curs. Haurem de posar nom al recurs i un resum, com a text descriptiu del nou recurs:

Per indicar el directori amb què enllaça el recurs basta escollir la carpeta corresponent en la pantalla de configuració del recurs, a la llista desplegable de directoris disponibles del gestor de fitxers.

La creació de noves carpetes i la col·locació dels fitxers en aquestes s'ha de fer a través del gestor d'arxius de Moodle, com hem vist al capítol anterior.

 

Activitat d’entrega obligada 3

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i afegeix un recurs nou del tipus directori a la caixa temàtica número 4 i anomena’l Carpeta de documents. Aquest recurs ha de ser un enllaç a la carpeta que vares crear amb el gestor d’arxius a l’activitat d’introducció 6. Un cop creat el recurs comprova que l’enllaç mostra correctament com a contingut de la carpeta els 3 fitxers que vares pujar prèviament.