Avaluació de la tutoria

Avaluació de la tutoria

 

Es basarà en el qüestionari que haurà d'emplenar l'alumnat del curs, on es valoraran els aspectes següents:

  • Rapidesa en les respostes
  • Atenció personalitzada
  • Seguiment del treball de l'alumnat
  • Empatia, cordialitat en el tracte
  • Claredat en les respostes
  • Coneixements sobre el tema
  • Afavoriment de la comunicació entre l'alumnat del curs
  • Valoració global de la tutoria