El perfil del tutor online

El perfil del tutor o tutora online

 


La persona encarregada de la tutoria d'un curs o seminari a distància ha de reunir els següents requisits:

  • Conèixer en profunditat els materials i els continguts del curs a fi de ser capaç de gestionar, organitzar i coordinar les activitats dels participants en una activitat de formació a distància.
  • Dominar les eines telemàtiques (especialment l'entorn de formació Moodle) que haurà de fer servir en la relació amb el seu alumnat.
  • Ser docent o tenir experiència docent.
  • Conèixer les estratègies específiques de l'ensenyament a distància que el permetran afrontar les diverses situacions que puguin presentar-se al llarg del curs o seminari, i que en molts casos diferiran considerablement de les que es donen habitualment en la formació presencial.

El tutor o la tutora d'un curs a distància més que un transmissor de coneixements ha de ser considerat sobre tot com un facilitador que haurà de "crear els entorns d'aprenentatge adequats que permetin assolir els objectius pedagògics del curs a la vegada que mantenen l'alumnat amb un alt grau de motivació i actitud suficientment activa de manera que es converteixi en l'autèntic protagonista del seu procés d'aprenentatge"

S'ha de tenir present també que la funció social i organitzativa del tutor o tutora online és un element fonamental de la seva tasca formativa en les activitats de formació a distància.

És imprescindible que el tutor o tutora disposi de temps suficient de dedicació diària a la seva tasca tutorial per respondre als missatges de forma individualitzada i fer el seguiment del treball de l'alumnat.

El tutor ha de tenir una actitud dialogant, proactiva (no ha d'esperar que l'alumnat prengui la iniciativa i l'ha de motivar i dinamitzar els espais d'interacció del curs) i donar una resposta ràpida a les qüestions plantejades per l'alumnat.


Activitat d’introducció 1

Llegiu els articles següents:

 

Activitat opcional 1

Models de tutoria telemàtica

Analitzau els diversos models de tutorització que trobareu a:

http://www.granhotelstgo.cu/evento/educacionadistancia/univgranada2005/Programa/04/3/30.pdf

Congreso Internacional sobre "El profesorado ante el reto de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento". Granada.