WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu. Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

              6.1.L'AVALUACIÓ                                                

Ara seria el moment de redactar l'apartat de l'AVALUACIÓ.

Recordeu que els alumnes han de tenir al seu abast l'avaluació des del començament de la WebQuest

En aquest apartat ha de quedar ben clar el què  i el com s'avaluarà el treball dels alumnes... ho farem mitjançant una eina anomenada rúbrica.

Activitat d'introducció 11

Llegiu els articles següents:

“Què és una rúbrica d’avaluació
(document Que es una rubrica.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs).
 “Com hem de crear una Rúbrica”  
(document Com hem de crear una Rubrica.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats de consolidació i reforç 5

Llegiu els diferents articles:

Rúbrica d'avaluació del disseny d'una webquest
(document Rubrica avaluacio disseny wequest.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)
 
 
Rúbrica d'avaluació del disseny i dels continguts d'una web
(document Rubrica avaluacio web.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)
 
 
Rúbrica d'avaluació de la navegació per internet
(document Rubrica navegacio.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)
 
Rúbrica d'avaluació de la presentació del producte final
(document Rubrica producte final.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)

 

Rúbrica d'avaluació d'un treball en grup
(document Rubrica treball en grup.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)

 

Rúbrica d'avaluació del producte realitzat pels alumnes
(document Rubrica producte alumnes.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos addicionals

Podríeu consultar diferents exemples de rúbriques en diverses WebQuest

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/contest/rubrica%20avaluacio%20WQcontes.htm 

  • Avaluació global

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/dali/aval2.htm

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/sang/sang/aval1.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/dinos/graaval.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/genetica/avaluacio.htm 

                                              

 

 

Activitat d'introducció 12

Heu de redactar L'AVALUACIÓ de la vostra WEBQUEST.