WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

                         2.1. CACERES DEL TRESOR                                                                       

Una “caça del tresor” (en anglès “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, de les tres formes se la coneix) és una de les estructures d'activitat didàctica més populars entre els docents que utilitzen Internet en les seves classes. En essència, una caça del tresor és una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les quals els alumnes busquen les respostes. Al final s'acostuma incloure la “gran pregunta”, la resposta de la qual no apareix directament en les pàgines web visitades i que exigeix integrar i valorar allò que s'ha après durant la recerca. Les caces del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general, i amb l'accés a la informació a través d'Internet en particular.

(Tret d'un article d'en Jordi Adell)

 

Activitats de consolidació i reforç 1
 
Visiteu les següents pàgines web:
http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm
          http://www.tressisens.net/inter/tresor/cecsebas/

 

Activitat d'introducció 2

Heu de crear una CACERA DEL TRESOR.
Podeu fer servir el generador que trobareu a l’adreça... http://www.aula21.net/cazas/ayuda.htm

 

Activitat opcional 1

Per saber-ne més del tema podeu llegir l’article d’en Jordi Adell, "Internet en el aula: A la caza del tesoro": http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm