WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

       3. QUÈ ÉS UNA WEBQUEST ?                                          

“Una WebQuest és una investigació guiada amb recursos Internet que té en compte el temps de l'alumne. És un treball cooperatiu en què cada persona és responsable d'una part. Obliga a la utilització d'habilitats cognitives d'alt nivell i prioritza la transformació de la informació”

Investigació guiada....

Navegar per Internet, en l'àmbit educatiu pot ser, ha de ser, un procés de recerca d'informacions valuoses i significatives per a la construcció del pensament. A Internet els alumnes troben un ambient atractiu,  interactiu i molt ric, però també  un ambient propici a la dispersió on l'alumne pot perdre's en un mar de dades sense cap rellevància que no afegeixen qualitat pedagògica, ni justifiquen l'ús d'Internet a l'aula.

Les WebQuest ens ajuden a  trobar a internet continguts de qualitat, adequats al nivell dels nostres alumnes  i a les nostres expectatives pedagògiques

Tenen en compte la rendibilització del temps de l’alumne... Una bona WebQuest facilita els recursos i els suports adequats en el moment necessari perquè pugin dedicar més temps a la construcció del seu propi coneixement.

Treball cooperatiu...

Les bones WebQuest han estat dissenyades amb la convicció que s'aprèn més  i millor quan s'aprèn amb els altres, que els aprenentatges més significatius són el resultat d'activitats de cooperació.

Les WebQuest ajuden  als nens a desenvolupar estratègies de treball col·laboratiu, sense però, deixar  d’assegurar l’esforç i el compromís individual de cada un.

Prioritza la transformació de la informació...

Les WebQuest  ajuden a desenvolupar les capacitats de recerca, selecció, comparació, presa de decisions, saber argumentar, treure conclusions, organitzar  i transformar  la informació