WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

            6.2. LA CONCLUSIÓ                                                   

  • Han de reprendre el projecte inicial i resumir tot el procés
  • Han de convidar a la reflexió de tot allò que han après
  • Han d'acabar de donar sentit al producte creat proposant la seva incorporació a Internet i també si cal fer-lo, arribar a algun expert en el tema o a les autoritats corresponents.
  • Han de suggerir i aportar idees per a continuar la recerca aprofundint en el tema o per a desenvolupar nous projectes

Activitats de consolidació i reforç 6

Podeu visitar les conclusions de les següents WebQuest.  
 
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/sang/sang/conclusio.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/goriles/conclus.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/dinos/conclusions.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/tortugues/conc.htm 

 

Activitat d'introducció 13

Heu de redactar LA CONCLUSIÓ de la vostra WEBQUEST.