WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

     3.3.  CREAR UNA WEBQUEST ÉS MÉS FÀCIL DEL QUE PENSEU.         

Una WebQuest, segons Bernie Dodge, el creador del concepte WQ "és una activitat orientada en la qual la majoria o tota la informació utilitzada pels alumnes es troba a la Internet. Les WQ s'han de dissenyar tenint en compte la bona utilització del temps dels alumnes que s'ha d'enfocar més en transformar la informació que en cercar-la i ajuda als alumnes a emprar el pensament en nivells d'anàlisi i avaluació".

Education World ha preguntat a dos educadors que han creat la seva pròpia WQ que comparteixin amb nosaltres els avantatges que els han aportat a la seva aula

PER QUÈ WEBQUEST?

Les WQ que ens apropen a l'aprenentatge constructivista són una eina molt bona per a l'aprenentatge, ens diu Kenton Letkeman, el creador de "Canada's National Water Crisis" una WQ sobre el tema de l'aigua.

En molts projectes de recerca segons Letkeman explica a E.W "els estudiants tenen la sensació que han d'absorbir informació i després abocar-la damunt un paper sense cap més raó que la d'aconseguir una bona nota.

La WQ proporciona a l'estudiant una tasca que li permet utilitzar la seva imaginació i les seves habilitats per resoldre problemes. Les respostes no se li donen predefinides, al contrari les han de descobrir o crear. Els alumnes han d'utilitzar el seu propi pensament creatiu i les seves habilitats per resoldre problemes per trobar la solució dels problemes.

Les WQ son també una meravellosa manera de captar la imaginació dels alumnes i permetre'ls explorar de manera dirigida i significativa. Afegeix Letkeman: La comunicació, el treball en grup, la resolució de problemes, les habilitats de pensament crític i creatiu les fan anar molt més lluny, i això és molt més important avui dia que fer memoritzar als estudiants continguts predeterminats.

Les WQ permeten que els estudiants explorin diferents sortides i trobin les seves pròpies respostes, afegeix, en particular quan hi ha controvèrsia, com per exemple amb la contaminació, els residus nuclears... Han de processar la informació de manera significativa per arribar a prendre decisions morals i ètiques respecte als fets.

La dimensió adaptativa, l'habilitat d'ajustar-se als programes educatius segons les diverses necessitats és també una important característica de les WQ segons Letkeman. Amb les WQ els alumnes amb necessitats especials poden tenir rols predeterminats que poden ser molt importants i fer-los sentir que son part important del grup, i els estudiants més avançats poden explorar més lluny i fer més d'allò que se'ls ha demanat. L'interès que aquest tipus de projecte desvetlla ve marcat per la realitat i no pas per la fantasia.!

UNA WEBQUEST BEN PLANIFICADA

Mim Faro, que fa poc que ha creat la seva primera WQ considera que les WQ són una eina interessant i valuosa, algunes més que d'altres, naturalment, ens remarca.

Segons Faro ens explica: Una WQ ben planificada, és una guia pels estudiants, és un projecte creatiu i flexible adaptable segons les necessitats del projecte. Una WQ potent es dissenya per aconseguir que els alumnes treballin de manera independent i permeten que el professor sigui un facilitador i no pas l'únic dispensador del coneixement.

Faro aconsella als mestres que facin sempre un "chequeo" a fons quan utilitzen una WQ no creada per ells mateixos per assegurar-se de si la informació és rellevant i els enllaços funcionen.

Naturalment la millor WEBQUEST és la que s'adapta específicament al seu pla d'estudis i als seus alumnes.

Si voleu crear una WQ , diu Faro: cerqueu alguna WQ ja existent. Anoteu tot allò que us agrada i allò que no us agrada i, sobretot, tingueu l'atreviment de ser creatius.

(Creating a WebQuest: It's Easier Than You Think!. Article by Linda Starr. Education World®
Copyright © 2000, 2002 Education World. Traduït i adaptat per C. Barba)

 

Activitats opcional 4
Podeu llegir l’article original de Linda Starr.
http://www.education-world.com/a_tech/tech011.shtml

 

Recursos addicionals

Què és el constructivisme?
http://www.xtec.es/%7Ecdorado/cdora2/constru.htm
Podeu trobar també aquests documents a la carpeta d'arxius de pràctiques del curs: Constructivisme1.pdf i Constructivisme2.pdf.

 

Activitat de consolidació i reforç 2

Llegiu l’article “ El Alma de las webquest” de Jarbas Novelino Barato.

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7360