WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

      1. A MANERA D'INTRODUCCIÓ                                                 

Tal com diu el professor Robert Lewis, "els aprenentatges són el resultat d'intercanvis de coneixements que tenen lloc quan es duen a terme tasques i se solucionen problemes"

Les WEBQUEST faciliten aquestes tasques... a les WEBQUEST es resolen problemes, a les WEBQUEST hi ha intercanvis de coneixements...

Una WEBQUEST és una RECERCA EN LA WEB...Tal com diu el pare de les WEBQUEST, en Bernie Dodge, Una WebQuest és una activitat de recerca en la qual gairebé tota la informació utilitzada pels alumnes s'extreu de la xarxa Internet.

I els mestres que en pensen:

" La proposta de la Webquest és una idea que ens ha fascinat tant, que ja desitgem començar"

"Les WebQuest són la resposta a les idees que jo suposava que seria la manera més realista d'utilitzar internet en l'educació"

" Capítol apart mereixen les Webquest. (...) són una pràctica pedagògica basada en el constructivisme sobre qualsevol matèria que hi hagi a Internet"

" ...la WebQuest m'ha semblat una estratègia fabulosa per a utilitzar-la a les aules amb alumnes de 3º i 4ª d'ESO, crec que en aquests cursos on ens trobem amb un gran nombre d'alumnes amb molt poca motivació i que res els interessa, seria de gran utilitat utilitzar aquesta eina"

" La WebQuest és una estratègia extraordinàriament positiva ja que té una aplicació clara i uns objectius molt clars per als alumnes i professorat que vulguin desenvolupar el seu treball a través d'aquesta potent eina didàctica. Penso que a través d'aquest tipus d'eines es pot introduir a l'alumne en una metodologia que aconsegueixi per una banda l'ús de les TIC i per l'altra potenciï l'aprenentatge"

" A través de la Webquest, l'alumne rep la informació, se n'apropia i la transforma. Això evidentment conduirà a una major productivitat dels alumnes ja que el projecte el sentiran com seu"

" A través de la Webquest, l'alumne rep la informació, se n'apropia i la transforma. Això evidentment conduirà a una major productivitat dels alumnes ja que el projecte el sentiran com seu"

" Com és que no coneixia això abans?. Qualsevol tema, guiat per tu i amb la "llibertat" de l'alumne i segons les seves necessitats. Magnífic!!"

"...doncs amb una Webquest, el treball queda organitzat de tal manera que els alumnes, dividits en grups, troben el treball distribuït en funcions, cada un la seva. D'aquesta forma s'agilita la manera de treballar, s'impulsa la col·laboració de l'equip i s'ofereixen responsabilitats a l'alumne"

"Amb les Webquest he pogut veure una "fàcil" implantació de les noves tecnologies, per part dels professors i una completa i fantàstica tasca per a l'alumne on no només treballa i aprèn, sinó que a més es diverteix, tal com nosaltres ens hem divertit durant el taller" “Taller webquest per a professors”

En aquest curs nosaltres també coneixerem a fons aquesta estratègia, aprendrem a reconèixer les bones Webquest que hi ha a Internet, les aplicarem com si fóssim els alumnes i finalment crearem les nostres pròpies WebQuest .

El treball final d'aquest curs ha de ser una WEBQUEST.

 

Podeu llegir l’article complet d’en Robert Lewis "Grupos de trabajo en comunidades virtuales":

"http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/lewis0102/lewis0102.html