WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu. Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

                       5.3. LA INTRODUCCIÓ                                          

Abans de començar a crear una WebQuest hem de fer passar la nostra idea inicial per quatre filtres. Si els supera podem començar a redactar l'apartat de la introducció, que ha de ser:

·         Breu (d'unes 10 línies)

·         Clara (amb frases curtes i concretes)

·         Mitigadora (que no sembli massa una típica lliçó)

Ha de plantejar una pregunta, un repte o un problema per a solucionar, una pregunta que els pugui intrigar, sorprendre... relacionat amb la vida real, amb els interessos de la gent de la seva edat etc.

 

Activitat d'introducció 5

Heu de llegir els quatre filtres:
 

Aquest document està disponible a la carpeta d'arxius de pràctiques del curs: Els quatre filtres.pdf

 

Activitat d'introducció 6

Heu de pensar el tema de la vostra WEBQUEST, fer la portada i redactar la introducció.