WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu. Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

             6.5. ESPAI WEB PER PENJAR LA WEBQUEST                        

Ja tenim tota la WEBQUEST finalitzada, ara hauríem de buscar un espai web per penjar-la, així la podran utilitzar tots els mestres que hi estiguin interessats.

 

Activitat opcional 9

Podeu publicar la Webquest que heu elaborat dins el lloc web del curs. Per poder penjar-la haureu de tenir-la elaborada en format web. Recordau que per facilitar la feina d'elaborar la vostra Webquest amb format de pàgines web, podeu fer servir les plantilles que s'indiquen a la pàgina 20, o bé el generador de WebQuest d'aula 21, l'enllaç del qual apareix a la mateixa pàgina, dins l'apartat 5.1 Eines per crear una WebQuest.

Un cop elaborada la vostra webquest amb format web, heu de comprimir la carpeta que la conté amb tot el contingut, arxius i imatges, dins un únic arxiu comprimit (ZIP). Heu d'enviar al vostre tutor o tutora un únic arxiu comprimit (ZIP). Aquest ZIP ha de conservar l'estructura de directoris dels arxius associats a les pàgines, perquè en descomprimir-lo es torni a reproduir, i en visualitzar les pàgines al navegador tots els elements (imatges, fons, etc.) es vegin correctament. El tutor o tutora del curs publicarà la teva webquest dins la carpeta "WebQuests del curs"

 

Recordau-vos que a la web que elaboreu els noms d’arxius i carpetes que utilitzeu no poden contenir espais en blanc, accents, signes de puntuació o caràcters de tipus especial com les lletres “ñ” o “ç”, ja que el servidor de Moodle no permet l’ús de noms d’arxius i carpetes amb aquests caràcters.

 

Procediment per generar l'arxiu comprimit amb la webquest en format web

 

1.     És recomanable que la pàgina inicial de la vostra web tengui com a nom index.htm o index.html.

2. Hem de comprimir tot el contingut de la nostra web dins un únic arxiu .zip que serà el que haurem d'enviar amb l'eina de tasques de Moodle que apareix a la caixa temàtica corresponent a l'activitat opcional 9. Per fer això hem d'entrar a la carpeta que conté la web que hem elaborat, dins la qual s'ha de trobar l'arxiu index.htm o index.html, de la pàgina inicial, així com a la resta d'arxius i carpetes de la nostra web. Feim una selecció de tot el contingut d'aquesta carpeta i el comprimim dins un arxiu zip. El procediment més senzill per efectuar aquesta operació fent servir el WinZip és, un cop feta la selecció múltiple de tots els elements dins aquesta carpeta, polsar a sobre amb el botó dret del ratolí i al menú de context triam l'opció Add to Zip:

Llavors, sortirà un quadre de diàleg del WinZip en què hem d'escriure la ruta i el nom que volem per a l'arxiu .zip. Aquí tampoc no hem d'incloure al nom de l'arxiu espais en blanc, accents, ni cap dels caràcters "prohibits" que hem comentat abans.

3. Un cop creat l'arxiu .zip que conté la nostra web hem d'enviar-lo al tutor o tutora del curs fent servir l'eina Tasca que apareix a la caixa temàtica corresponent a l'activitat opcional 9. El tutor o la tutora del nostre curs s'encarregarà de descomprimir la webquest i publicar-la dins la carpeta "WebQuests del curs" que apareix a la caixa temàtica corresponent a l'activitat opcional 9.