WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

          3.2.   EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA WEBQUEST                        

Com a tot procés de creació no hi ha un manual a seguir, cada persona tindrà el seu procés, la seva manera de fer.

Jo mateix he creat més de 15 webquest, i no he seguit el mateix procés a totes

Ara explicaré com en vaig crear una. Agafarem d’exemple una webquest per a cicle mitjà: LA SANG

Tot va començar amb un comentari de la mestra de 4t... “No sé com explicar el tema de la circulació sanguínia, tal com ho faig, no funciona!”

Se’n va encendre la bombeta, fer una Webquest! Podran aprofitar molta informació d’internet, treballaran amb els ordinadors, la qual cosa, per si sola, ja els motiva, i serà una manera innovadora de desenvolupar el tema.

I comença a bullir la idea dins del meu cap...

El primer que em pregunto és què han d’aprendre els alumnes?

En aquesta WebQuest vull que aprenguin...

-          Per què serveix la sang i els seus components.

-          Les diferents parts de l'aparell circulatori i  la seva funció.

-          El funcionament del cor.

Després em qüestiono quin treball vull que facin els alumnes?

Tinc molt clar  que vull que els alumnes transformin la informació que rebran d’Internet, que pensin, entenguin, assimilin i exposin.

Penso que fer un mural, i haver d’explicar les diferents qüestions per escrit els farà assimilar força bé els continguts. També el podríem proposar fer una Presentació multimèdia, o una conferència, però per a alumnes de cicle mitjà crec que ja està prou be l’explicació en un processador de textos.

Ja tenim definit el PRODUCTE FINAL.

Ara ens toca pensar com volem que treballin, com volem que s’organitzin: LA TASCA. Tenim molt clar que volem que treballin en grup

I ara comencem a materialitzar la webquest!

Jo acostumo a començar per la portada...

Intento posar-hi un dibuix o una foto ben bonica on es comenci a motivar, quelcom atractiu que inviti a entrar-hi!

També hi posarem els diferents apartats de la webquest.

A continuació farem la introducció, començo a escriure una història. Acostumo a fer un escrit breu, i intento que sigui molt clar i que motivi als nois a començar a treballar. Hem de plantejar una pregunta, un repte o un problema per solucionar.

Aquest cop he pensat que presenti la pregunta la xicota del protagonista:

 

A continuació redactaré LA TASCA que és una de les parts més important d'una WebQuest

Primer de tot els explicarem com s’han d’organitzar, els rols que desenvoluparan, si seran investigadors, periodistes, metges o conferenciants... També els proposarem les feines a fer, EL PRODUCTE FINAL

Una tasca ben dissenyada desenvolupa habilitats de pensament que van més enllà de la comprensió i la memòria.

A la webquest de LA SANG he fet que segueixi essent la xicota qui els hi explica tota l’activitat...

Cuadro de texto: Apa, anem a treballar! 
Primer de tot haurem de fer grupets de tres persones...
Estudiarem per què serveix la sang i els seus components i els òrgans de l'aparell circulatori.
Cada grupet haurà de preparar
·	Un mural amb un dibuix de l'aparell circulatori on es vegin molt bé les seves parts. 
·	I un resum escrit en un procesador de textos on expliqueu per què serveix la sang i el funcionament del cor.... podeu adjuntar algun dibuix o fotografia... 
Comencem? Vinga!

Ara li toca el torn al PROCÉS.

Aquesta part és de les que ens donarà més feina, hem d’explicar les diferents activitats i hem de relacionar les pàgines web on trobaran la informació.

Aquest és un treball força laboriós. Jo normalment consulto certes bases de dades del tot interessants...

En l’exemple de LA SANG he pensat en fer cinc activitats, pensades per cinc sessions de treball...

A la primera activitat els proposo que escriguin per què serveix la sang i els seus components...

A la segona han de fer un mural on es vegin les diferents parts de l’aparell circulatori

A la tercera una explicació del funcionament del cor, on podran veure una animació del cor.

A la quarta han de descobrir paraules i conceptes relacionats amb el cor...

I la cinquena és el dia d'acabar-ho tot i penjar el mural.

 

 

 

Per a l'avaluació, normalment faig servir les RÚBRIQUES que són unes senzilles llistes d’ítems baremats...

En aquesta webquest he creat una RÚBRICA de col·laboració, on valorem el seu treball respecte el grup.

L’avaluació és una de les novetats que proposa la WebQuest. Es tracta que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats. Aquest coneixement és útil perquè:
  • Els ajuda a pensar,
  • Els orienta sobre el que s'espera d'ells,
  • Els fa fixar en tots els detalls,
S’esforçaran a fer un millor producte final.

 

A les conclusions hem de reprendre el projecte inicial i resumir tot el procés. Reflexionem de tot allò que hem après. També els suggerirem continuar la recerca per aprofundir en el tema o per desenvolupar nous projectes.

A la Webquest de la sang els proposo que investiguin noves malalties de la sang, els hi dono dues adreces per seguir treballant.

 

Finalment escric els crèdits, donem les gràcies a  la gent que ens ha ajudat, citem les fonts...

I ens queda la GUIA DIDÀCTICA !

Jo acostumo, ara, a deixar descansar la webquest uns dies...

Quan començo a escriure la Guia vaig seguint pas a pas tota la webquest i anotant les coses que hem d’explicar al professor... també em serveix per revisar tots els apartats!

En la Guia de la WebQuest de la SANG hem  posat,

Primer, els objectius de la WebQuest, tant de la matèria com els de TIC.

Segon, l’organització dels alumnes,  la temporalització, els recursos i l’espai.

I finalment hem parlat de l’Avaluació.

Podeu trobar aquesta WebQuest a l’adreça:

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/sang/sang/index.htm

 

Activitat obligatòria 1

Llegiu l’article “CINCO REGLAS PARA ESCRIBIR UNA FABULOSA WEBQUEST”. Autor: Bernie Dodge. http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010

Llegiu també l’article “Las 3 Rs de las búsquedas en la red: Reales, Ricas y relevantes” de Tom March. http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza
&articulo_id=7358&PHPSESSID=70b88fedb099d6c91cc4009974589aab
Heu de fer un resum de  l’article d’en Bernie Doge i enviar-lo al vostre tutor o tutora

 

Activitats opcional 3

Podeu llegir
ENTREVISTA AMB Jarbas Novelino Barato http://www.xtec.es/~cbarba1/Articles/entrevistajarbas.htm
Podeu trobar també aquest article a la carpeta d'arxius de pràctiques del curs: Entrevista Jarbas.pdf