WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

                   2.2. VIATGES VIRTUALS                                               

Els viatges virtuals constitueixen una altra estratègia interessant per integrar els recursos Internet a l'aula. Els Viatges Virtuals, VirtualFfield trips o Internet Field Trips com se'ls coneix en anglès són la millor forma de viatjar, exceptuant els viatges vertaders, naturalment!

Es poden utilitzar de tres formes:

1-Abans d'un viatge real, per preparar als estudiants per a les aventures reals que van a viure. El professor ho aprofita per introduir els principals punts d'interès als quals vol que els seus estudiants prestin després més atenció.

2-També es poden utilitzar després d'un viatge real per reforçar els conceptes apresos i com llibre de records.

3- Però també poden constituir viatges únics. L'autèntic i vertader viatge consisteix a visitar diferents llocs d'internet. Aquest tipus de viatges ens permeten arribar on potser mai podríem anar físicament, viatges als llocs més llunyans i exòtics del planeta, viatges al fons dels oceans, a l'espai, visites a llocs de difícil accés per a alumnes, com per exemple: centrals nuclears, seus d'organismes com l'ONU, la NASA…

També podem fer viatges impossibles, per exemple a l'interior de la matèria a partir de filmacions dels més potents microscopis existents i viatges en el temps per estudiar una antiga civilització ...I sense cap limitació d'horaris, des de l'aula o del propi llar de l'alumne, cadascun al seu ritme, segons els seus interessos i tornar quantes vegades vulgui. No és això quelcom magnífic?.
S'ha d'aconseguir que els estudiants “sentin” que estan visitant realment el lloc i per a això hem d'incloure imatges, vídeos, gràfics diversos, simulacions, animacions, sons, etc... tot el que ens pugui ajudar a crear aquest efecte de visita real.

Els llocs seleccionats a més hauran d'enriquir l'estudi d'un tema o d'un assumpte específic del pla d'estudis, en les àrees de llengua, matemàtiques, ciència, geografia, etc.

El professor prepara algunes preguntes que contestaran en cada lloc que visitin i per als més experimentats pot demanar-los que elaborin un informe després de la seva investigació

Aquests es poden presentar com informes escrits complementats amb imatges. O en algun suport multimèdia com una presentació de diapositives, o un informe oral acompanyat d'imatges, etc..


Des d'un punt de vista constructivista, els VFT correctament seleccionats proporcionen als nens noves experiències rellevants per mitjà de les quals poden construir i ampliar els seus coneixements anteriors.
 
Els viatges virtuals s'han d'integrar en el pla d'estudis sistemàticament per tractar objectius específics de l'aprenentatge.

També els alumnes poden planejar els seus viatges virtuals com a part d'una tasca d'investigació quan ja poden començar a utilitzar Internet independentment, això els ajuda a ampliar els seus coneixements, entendre millor el tema que estan treballant i alhora adonar-se de la importància de la tecnologia com a recurs.
Exemples:
EASTER ISLAND 
A MARS NEVER DREAMED OF
L'AGÈNCIA DE VIATGES
VIATGE A LA TRANSICIÓ
ELS PRIMATS

 

 

 

Recursos addicionals

Adreces interessants:
http://www.cienciesnaturals.com/infos11.html#pas.00008 (castellà i català)
http://www.education-world.com/awards/2002/r0402-24.shtml
http://commtechlab.msu.edu/sites/letsnet/noframes/bigideas/b1/index.html
http://www.uh.edu/%7Ejbutler/anon/anontrips.html
http://teacher.scholastic.com/fieldtrp/tguide.htm
http://oops.bizland.com/vtours.htm
http://www.oswego.org/staff/cchamber/webdesign/virtual_fieldtrips.htm  
http://www.field-guides.com/trips.htm