Activitats de formació

Formació > Formació a distància

A continuació apareix la llista d'activitats del Programa de formació a distància previstes per al curs 2007-08 Aquest llistat s'anirà ampliant i actualitzant cada trimestre, en funció de la demanda del professorat. Sobre les activitats de cada trimestre aniran apareixent enllaços per accedir a la pàgina principal de cada curs. Per poder entrar a cada activitat s'hi ha d'estar donat d'alta al curs. Per accedir-hi haureu de fer servir el nom d'usuari i contrasenya del vostre compte de correu en educacio.caib.es. Si no estau donats d'alta en cap curs i voleu provar el funcionament de l'entorn de formació, podeu entrar lliurement al curs de demostració pitjant aquí (heu de fer clic al botó Curs de demostració de la pàgina que hi apareix).

Podeu accedir lliurement als materials de formació si feis clic aquí.

> Accés als cursos del programa de formació a distància:

 

1r trimestre

WQUEST11 WQUEST12
LINUX14
LINUX15
OOCALC11
OOCALC12
OOCALC13
NVU01
NVU02
NVU03
NVU04
NVU05
TICPRI07
TICIDI04
CMAP01
MUDS01
MUDS02
MUDS03
DICAUD01
DICAUD02
TUTOR05
TUTOR06
FUNPRAC (totes les sol·licituds han estat admeses)

 

2n trimestre

WQUEST13
NVU06 NVU07 NVU08 NVU09 NVU10
JCLIC01 JCLIC02 JCLIC03
FLASH13 FLASH14 FLASH15
OPENOF19 OPENOF20 OPENOF21
EDIGIT24 EDIGIT25 EDIGIT26 EDIGIT27
TICNAT04
MAGEBA01
ACI012 ACI013
GEOGE01
NOUVING01 NOUVING02
MUDS04
MUDS05

 

3r trimestre

OPENOF22 OPENOF23 OPENOF24 OPENOF25
HOTPOT11 HOTPOT12 HOTPOT13
OOCALC14 OOCALC15
DESCARTES02
MAQUINA01 MAQUINA02 MAQUINA03 MAQUINA04 MAQUINA05
IGUALS01 IGUALS02 IGUALS03
MAPES01 MAPES02
DICAUD03
DICAUD04
CMAP02
CMAP03