-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Programa de formació a distància de l’SFP 2016-2017
---

 

- El Servei de Formació del Professorat com en anys anteriors, ha posat en marxa una oferta complementària de formació permanent del professorat caracteritzada per desenvolupar-se a distància a través d'Internet, en la qual prevalen la qualitat pedagògica i el suport individualitzat, que facilita l'aprenentatge informal que es produeix en el context d'una comunitat virtual d'alumnes.

Per al curs 2016-2017 es continua amb la línia iniciada i s'ofereix un nou conjunt d'activitats de formació a distància per al professorat. Se segueix incidint en la formació en TIC, en el programari lliure, en l'ús de la internet i en l'aplicació de les TIC a diferents àrees i etapes amb l'objectiu de donar suport a l'experimentació i l'aplicació a l'aula.

La metodologia de les activitats de formació a distància es basa en la utilització d'un entorn virtual d'aprenentatge, al qual el professorat es connecta des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Amb aquest mitjà els participants a les activitats formatives a distància tenen accés, no només als materials del curs, sinó que poden comunicar-se i interactuar amb els altres alumnes i amb el seu formador. El model d'aprenentatge electrònic que es fa servir combina la flexibilitat de l'aprenentatge autodirigit des de qualsevol lloc i al ritme marcat per l'alumne, amb la utilització de mètodes basats en la interacció a través de la xarxa -aprenentatge cooperatiu-, centrats en l'aprenentatge —aprendre a aprendre—, en la resolució de problemes, i en el suport tutorial en forma de guia i facilitador de recursos.

Dret a certificació
Per obtenir el certificat corresponent, en aquestes activitats de formació a distància del professorat, serà requisit indispensable haver realitzat totes les activitats obligatòries dins el termini establert per a cada activitat. Les activitats han de ser originals i de creació pròpia de cada participant. En el cas de participants que entreguin a la tutoria activitats no pròpies (fetes per un altre o copiades d'Internet) els donarem de baixa de la formació i perdran el dret a la certificació. Les activitats lliurades fora de termini, o per una via diferent a la que s'especifica en el Moodle, implicarà l'exclusió del curs i la pèrdua del dret a certificació.

Per al curs 2016-2017, les activitats propostes dins del programa de formació a distància es poden consultar a: http://weib.caib.es/Formacio/distancia/activitats_.htm

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest programa podeu escriure a l'adreça: formacio.distancia@dgfpfp.caib.es o telefonar al 971 17 77 84.

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-