-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Inscripció a les activitats de formació a distància (FaD)
---

 

! Per a la inscripció a les activitats de formació a distància (FaD), així com per poder accedir a l'entorn de formació (Moodle), és requisit imprescindible disposar de l'usuari i la contrasenya, proporcionades per la Conselleria d'Educació i Universitat.

Amb l'usuari i la contrasenya entrareu al Portal del personal. Una vegada heu entrat al Portal, pitjau els enllaços Formació dels DOCENTS > Sol·licitud cursos. Aquí trobareu els accessos als diferents centres de formació.

Les activitats de FaD es troben dins l'enllaç de la D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.

Per localitzar les activitats de formació a distància (FaD), podeu filtrar amb:

filtre

I comprovau que el nom de l'activitat en el WEIB: http://weib.caib.es/Formacio/distancia/activitats_.htm coincideix amb el nom de l'activitat en el Portal. Una vegada comprovat que els noms coincideixen, mirau les "Dades de l'activitat" en el Portal i assegurau-vos que el "Tipus d'estudi" és "FORMACIÓ A DISTÀNCIA".

Es poden sol·licitar diferents activitats de formació a distància però en cap cas s'assignarà a cap sol·licitant més d'una activitat de FaD del mateix trimestre. En el cas de sol·licituds a més d'una activitat de FaD del mateix trimestre, l'admissió es farà en funció dels criteris de selecció i de la disponibilitat de places sense que es pugui tenir en compte cap ordre de preferència entre les activitats sol·licitades. Una vegada admès en una activitat FaD, la inscripció en les altres queda anul·lada. No podrà ser admès en una altra activitat i no sortirà ni en la llista d’admesos ni en la d’espera de les altres activitats FaD. Si el sol·licitant només està interessat en una activitat és millor que només s’inscrigui en aquesta. Això no li assegura que serà admès en aquesta activitat però al menys, si és admès, només ho serà en aquesta activitat.

Per afavorir la igualtat d'oportunitats i que la formació a distància arribi a la majoria del professorat, en el procés d'admissió a les activitats de FaD, els destinataris per ordre de preferència són:

1). Professorat de centres públics i privats sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que no tinguin certificada en el portal del personal cap activitat de formació a distància de l'SFP aquest curs escolar.

2). Persones que tinguin certificada en el portal del personal alguna activitat de formació a distància de l'SFP aquest curs escolar.

3). Persones que hagin confirmat la seva participació en una activitat de formació a distància de l'SFP aquest curs escolar i no la tinguin certificada en el portal del personal.

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, el criteri de selecció serà l'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS. El criteri de selecció dins el mateix ordre de preferència serà l'ordre d'inscripció.

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-