-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Inscripció i selecció a les activitats de formació a distància (FaD)
---

 
Procediment d’inscripció

! Per a la inscripció a les activitats de formació a distància (FaD), així com per poder accedir a l'entorn de formació (Moodle), és requisit imprescindible disposar de l'usuari i la contrasenya, proporcionades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Només es podran inscriure aquells docents que ja disposin de portal del personal docent amb usuari i contrasenya actius.

Amb l'usuari i la contrasenya entrareu al Portal del personal. Una vegada heu entrat al Portal, pitjau els enllaços Formació dels DOCENTS > Sol·licitud cursos. Aquí trobareu els accessos als diferents centres de formació.

Les activitats de FaD es troben dins l'enllaç de la D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.

Per localitzar les activitats de formació a distància (FaD), podeu filtrar amb:

filtre

I comprovau que el nom de l'activitat en el WEIB: http://weib.caib.es/Formacio/distancia/activitats_.htm coincideix amb el nom de l'activitat en el Portal. Una vegada comprovat que els noms coincideixen, mirau les "Dades de l'activitat" en el Portal i assegurau-vos que el "Tipus d'estudi" és "FORMACIÓ A DISTÀNCIA".

IMPORTANT: en el moment de fer una sol·licitud d’inscripció s’han d’actualitzar obligatòriament totes les dades, i especialment les següents:

- Centre de destinació
- Correu electrònic
- Telèfon de contacte. Preferiblement un mòbil ja que serà el mitjà de comunicació utilitzat per defecte per contactar amb les persones de llista d’espera.

 

Sol·licituds d’inscripció permeses

- Es poden sol·licitar diferents activitats de formació a distància però en cap cas s'assignarà a cap sol·licitant més d'una activitat de FaD del mateix trimestre.

- En el cas de sol·licituds a més d'una activitat de FaD del mateix trimestre, l'admissió es farà en funció dels criteris de selecció i de la disponibilitat de places sense que es pugui tenir en compte cap ordre de preferència entre les activitats sol·licitades.

- Una vegada admès en una activitat FaD, la inscripció en les altres serà rebutjada. No podrà ser admès en una altra activitat i no sortirà ni en la llista d’admesos ni en la d’espera de les altres activitats FaD.

- Si el sol·licitant només està interessat en una activitat és millor que només s’inscrigui en aquesta. Això no li assegura que serà admès en aquesta activitat però al menys, si és admès, només ho serà en aquesta activitat.

 

Criteris de selecció

Les convocatòries explicitaran els criteris de selecció particulars de cada formació i en qualsevol cas s’aplicaran els següents criteris per afavorir la igualtat d'oportunitats i que la formació a distància arribi a la majoria del professorat.

L’ordre de preferència dels destinataris serà el següent:

1. Professorat de centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que no tinguin certificada en el portal del personal cap activitat de formació a distància de l'SFP el mateix curs escolar.

2. Persones que tinguin certificada en el portal del personal alguna activitat de formació a distància de l'SFP aquest curs escolar.

3. Persones que hagin confirmat la seva participació en una activitat de formació a distància de l'SFP aquest curs escolar i no la tinguin certificada en el portal del personal.

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, el criteri de selecció serà l'ordre de preferència dels destinataris. El criteri de selecció dins el mateix ordre de preferència serà l'ordre d'inscripció.

IMPORTANT: Si la formació en la qual s'ha inscrit una persona es troba en un dels casos següents la seva sol·licitud serà rebutjada:

1. És una formació considerada equivalent a una que tengui certificada aquest curs escolar o els anteriors 3 cursos escolars.

2. És una formació considerada equivalent a una en la qual ha estat admès aquest curs escolar o l'anterior i no la tingui certificada.

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-