-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Planificació de la formació
---

 

-Plans quadriennals de formació permanent del professorat

El Pla de formació permanent del professorat sorgeix de la voluntat d'enllestir un plantejament de la formació permanent que representi una contribució realista i de futur a l'ensenyament, i que es configuri com un instrument per atendre les necessitats formatives del professorat i les demandes del sistema educatiu, dels centres i dels equips docents, amb l'objectiu, en darrer terme, de millorar l'aprenentatge de l'alumnat de les Illes Balears.

Es tracta d'una planificació quadriennal, flexible i adaptable, que es desenvoluparà en forma de programes anuals, en els quals s'han de concretar les directrius del pla, per tal de garantir que tots els esforços —econòmics, humans i institucionals— es destinin a l'optimització dels resultats en la recerca de la millora de la qualitat de l'ensenyament.

PDF Pla de formació del professorat 2016-2020 MARÇ 2016
Publicat en el BOIB núm. 41, 31-03-2016

PDF Pla de formació permanent del professorat 2012-2016

PDF Pla quadriennal de formació permanent del professorat (2004-2008)

PDF Avaluació del Pla quadriennal de formació permanent del professorat (2004-2008)

PDF Informació que completa l'avaluació del Pla quadriennal de formació permanent del professorat (2004-2008)

PDF Informe sobre el procés de detecció de necessitats formatives
(per a l'elaboració del nou Pla de Formació Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2008-2012)

PDF Pla quadriennal de formació permanent del professorat (2008-2012)
Publicat en el BOIB núm. 118, 23-08-2008

PDF Programa de formació 2008/09

PDF Memòria programa de formació 2008/09

PDF Programa de formació 2009/10

PDF Memòria programa de formació 2009/10

 

Avaluació del primer bienni del Pla Quadriennal 2012-2016. Juliol de 2015

PDF Avaluació del primer bienni del Pla Quadriennal 2012-2016

 

Avaluació del segon bienni del Pla Quadriennal 2008-2012. Desembre de 2014

PDF Avaluació del segon bienni del Pla Quadriennal 2008-2012

 

Avaluació del primer bienni del Pla Quadriennal 2008-2012. Juny de 2011

PDF Bloc 0. Presentació
PDF Bloc I. Principis orientadors
PDF Bloc II. Organització i gestió
PDF Bloc III. Necessitats formatives i línies prioritàries
PDF Bloc IV. Projectes experimentals
PDF Bloc V. Objectius

 

---

-Actualització del Programa de formació permanent del professorat (segon trimestre curs 2014-2015)

El programa de formació permanent del professorat (2014-15) presenta el conjunt d'activitats formatives adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris que, com a desenvolupament anual del Pla de formació permanent del professorat 2012-2016, s'han programat des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
Per poder disposar d'una informació actualitzada, podeu accedir a la pàgina del Servei de Formació Contínua, a les pàgines dels propis centres de professorat o bé al vostre portal del personal.

PDF Preàmbul al Programa de Formació Permanent del Professorat del curs 2014-15
(Actualització del 22 de desembre de 2014)
PDF Annex 1: Programa de Formació Permanent del Professorat 2014-2015
PDF Annex 2. Programa d'activitats organitzades des de les diferents Direccions Generals de la CECU i coordinat pel Servei de Formació Permanent del Professorat
PDF Annex 3. Activitats del Centre de Professorat de Formentera
PDF Annex 4. Activitats del Centre de Professorat d’Eivissa
PDF Annex 5. Activitats del Centre de Professorat de Menorca
PDF Annex 6. Activitats del Centre de Professorat de Manacor
PDF Annex 7. Activitats del Centre de Professorat d’Inca
PDF Annex 8. Activitats del Centre de Professorat de Palma Jaume Cañellas Mut
PDF Annex 9. Activitats del Programa de formació 2014/15, classificades per centres de formació, modalitats i àrees

>> Podeu cercar les dades d’una activitat formativa concreta:

- Bé a l’Annex 1: Programa de Formació Permanent del Professorat 2014-2015, on hi apareix tota l’oferta formativa del curs 2014-2015.

- Bé a partir del responsable de l’activitat formativa, en els annexos 2 al 8.

- Bé a l'annex 9 per modalitat formativa.

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-