Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
     > castellano
III Jornades Menors en edat escolar
 
Palma de Mallorca
2, 3 i 4 d'abril de 2009

videoconferència
a Eivissa i Menorca
 


Comitè


COMITÈ HONORÍFIC

M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, president del Govern de les Illes Balears

M. Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca

M. Hble. Sra. Aina Calvo Sastre, batlessa de Palma

Hble. Sra. Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura

Hble. Sr. Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salut i Consum

Hble. Sra. Fina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Hble. Sr. Albert Moragues Gomila, conseller de Presidència

Hble. Sra. Maria Ángeles Leciñena Esteban, consellera d’Interior

Excm. Sr. Bartolomé Barceló Oliver, Fiscal en Cap de la Fiscalia de les Illes Balears

Mgfca. Excma. Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears

Il•lm Sr. Tomeu Llinàs Ferrà, secretari de Presidència

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Excm. Sr. José Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia de les Illes Balears

Sr. Josep Serra Colomar, Director General d’Innovació i Formació del Professorat

Sra. Margalida Buades Feliu, Directora General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum

Sra.  Francesca Vanrell Amengual, Directora General de Menors i Família de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Sr. Antoni Bennàssar Moyà, Director General de l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Sr. Agustí Aguirrebengoa Esnaola, cap de Servei de la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Sr. Federico F. Garau Sobrino, Secretari General de la Universitat de les Illes Balears

Il·lma. Sra. M. Cristina Ferrer González, regidora de l’ Àrea d’Educació, Igualtat i Drets Cívics

Il·lma. Sra. M. Isabel González Carrasco, regidora Delegada d’Educació

Sr. D. Andreu Serra Martínez, cap de Gabinet de la consellera d’Educació i Cultura

Sr. Alfonso Rodríguez Badal, Director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

Sr. Lluís Ballester, Director de l’Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de les Illes Balears

Sr. Antoni Sastre, cap de departament de Formació de l’Escola Balear de l’Administració Pública

Sra. Maria Bel Amer Riera, Cap del Servei de Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Sra. Elena Tejera, coordinadora del Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears. D.G. Salut Pública

Sra. Cristina Mayol, Tècnica del  Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears. D.G.  Salut Pública

Sra. Maria Dolors Cabello, cap de secció d’Infància, Joventut i Família. Regiduria de Benestar Social. Ajuntament de Palma

Sra. Lucía Pons Calle, coordinadora d’Instrucció Policial. Escola Balear de l’Administració Pública

 

COMITÈ TÈCNIC

Sra. Sílvia Llabrés Reynes. Tècnica d’Estudi 6.

Sra. Joana Maria Pla Miró, assessora del Gabinet de la Consellera, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Margalida Calbet Tur, assessora del Gabinet de la Consellera, Conselleria d’Educació i Cultura.