Menores en edad escolar: conflictos y oportunidades
     > català
III Jornades Menors en edat escolar
 
Palma de Mallorca
2, 3 y 4 de abril de 2009

videoconferencia
en Ibiza y Menorca
 
 

Comité


COMITÉ HONORÍFICO

M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, presidente del Govern de les Illes Balears

M. Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca

M. Hble. Sra. Aina Calvo Sastre, alcaldesa de Palma

Hble. Sra. Bàrbara Galmés Chicón, consejera d’Educació i Cultura

Hble. Sr. Vicenç Thomàs Mulet, consejero de Salut i Consum

Hble. Sra. Fina Santiago Rodríguez, consejera d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Hble. Sr. Albert Moragues Gomila, consejero de Presidència

Hble. Sra. Maria Ángeles Leciñena Esteban, consejera d’Interior

Excm. Sr. Bartolomé Barceló Oliver, fiscal en jefe de la Fiscalia de les Illes Balears

Mgfca. Excma. Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears

Il•lm Sr. Tomeu Llinàs Ferrà, secretario de Presidència

 

COMITÉ CIENTÍFICO

Excm. Sr. José Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia de les Illes Balears

Sr. Josep Serra Colomar, Director General d’Innovació i Formació del Professorat

Sra. Margalida Buades Feliu, Directora General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum

Sra.  Francesca Vanrell Amengual, Directora General de Menors i Família de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Sr. Antoni Bennàssar Moyà, Director General de l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Sr. Agustí Aguirrebengoa Esnaola, jefe de Servicio de la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Sr. Federico F. Garau Sobrino, Secretario General de la Universitat de les Illes Balears

Il·lma. Sra. M. Cristina Ferrer González, regidora de l’ Àrea d’Educació, Igualtat i Drets Cívics

Il·lma. Sra. M. Isabel González Carrasco, regidora Delegada d’Educació

Sr. D. Andreu Serra Martínez, jefe de Gabinete de la consellera d’Educació i Cultura

Sr. Alfonso Rodríguez Badal, Director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

Sr. Lluís Ballester, Director de l’Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de les Illes Balears

Sr. Antoni Sastre, jefe de departamento de Formación de l’Escola Balear de l’Administració Pública

Sra. Maria Bel Amer Riera, Jefe del Servei de Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Sra. Elena Tejera, coordinadora del Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears. D.G. Salut Pública

Sra. Cristina Mayol, Técnica del  Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears. D.G.  Salut Pública

Sra. Maria Dolors Cabello, jefe de sección d’Infància, Joventut i Família. Regiduria de Benestar Social. Ajuntament de Palma

Sra. Lucía Pons Calle, coordinadora d’Instrucció Policial. Escola Balear de l’Administració Pública

 

COMITÉ TÉCNICO

Sra. Sílvia Llabrés Reynes. Tècnica d’Estudi 6.

Sra. Joana Maria Pla Miró, asesora del Gabinete de la Consejera, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Margalida Calbet Tur, asesora del Gabinete de la Consejera, Conselleria d’Educació i Cultura.