Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
     > castellano
III Jornades Menors en edat escolar
 
Palma de Mallorca
2, 3 i 4 d'abril de 2009

videoconferència
a Eivissa i Menorca
 


Presentació d'experiències


Les III Jornades de Menors en Edat Escolar presenten els següents formats: conferències, taules rodones i presentació de comunicacions i experiències.

Presentació de comunicacions i experiències

La inclusió d'aquest format facilita el protagonisme i intervenció directa de tots els professionals interessats en la temàtica de les III Jornades mitjançant la presentació de recursos, projectes, etc. i augmenta el nivell d'aplicabilitat a la tasca professional.

— La data límit de recepció dels treballs és el 10 de març de 2009.

Les comunicacions i experiències que es presentin s’avaluaran pel Comitè Científic de les III Jornades que, en funció del seu interès i adequació als objectius, procedirà a l’acceptació d’aquestes.

La exposició de les comunicacions i experiències es realitzarà el dia 3 d’abril entre les 12:30 i les 14 hores. El Comitè concretarà el temps d’exposició al responsable, després de comunicar l’acceptació del treball.

La Secretaria de les III Jornades confirmarà la recepció i l’acceptació de cada treball mitjançant un correu electrònic. Es podran presentar comunicacions i experiències sobre qualsevol dels eixos temàtics de les III Jornades.

Els treballs es trametran per correu electrònic a l’adreça silviallabres@estudi6.com juntament amb unes dades de contacte (correu electrònic, telèfon, persona de contacte) o per correu ordinari a l’adreça Secretaria Tècnica de les jornades (Estudi6, Gestió Socioeducativa C/ Guillem Massot, 54 CP 07003, PALMA).

Normes per a la presentació de comunicacions i experiències

Les comunicacions s’han de presentar amb el següent format i ordre:

• Títol de la comunicació: lletra times 14 pt. amb negreta.
• Autor/a-Autors/es: lletra times 12 pt.
• Institució (si és el cas): lletra times 12 pt.
• Resum: Cada treball anirà acompanyat d'un resum de 10 a 15 línies.
• Comunicació:

· L’extensió màxima dels treballs és de 12 pàgines.
· Marges: laterals de 3 cm i els de l'encapçalament i del peu de pàgina d'1,5 cm.
· Tipus de lletra: Times 12 pt.
· Interlineat: simple.
· Notes: han de ser a peu de pàgina en Times 10 pt.

• Referències bibliogràfiques: els treballs han de respectar les normes del Manual de Publicacions de l'APA (American Psychological Association, 1994): http://www.ucm.es/BUCM/psi/12136.php

Nota: Els treballs s’han de redactar en format .doc o .txt. Les comunicacions es faran en català i, si s’escau, en castellà.