Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
     > castellano
III Jornades Menors en edat escolar
 
Palma de Mallorca
2, 3 i 4 d'abril de 2009

videoconferència
a Eivissa i Menorca
 


Inscripció a les Jornades


FULL D'INSCRIPCIÓ A LES
III JORNADES "MENORS EN EDAT ESCOLAR: CONFLICTES I OPORTUNITATS"


DADES PERSONALS
NOM
LLINATGES
NIF
ADREÇA
NÚM
CODI POSTAL
LOCALITAT
ILLA (per als residents a les Illes Balears)
PROVÍNCIA
TELÈFON
FAX
ADREÇA ELECTRÒNICA
ASSISTÈNCIA ACTE DE BENVINGUDA SI NO
   
DADES PROFESSIONALS
1.A. PROFESSORAT EN ACTIU
CENTRE EDUCATIU
LOCALITAT
TELÈFON
ANTIGUITAT EN LA DOCÈNCIA
<= 5 anys de 6 a 10 anys de 11 a 25 anys de 26 a 35 anys > 35 anys
SITUACIÓ LABORAL Funcionari o contracte indefinit Interí o contracte temporal
TIPUS DE CENTRE Públic Privat concertat Privat no concertat
NIVELL QUE IMPARTEIX  
Ed. Infantil Ed. Primària Ed. Secundària Ed. d'Adults Ens. Règim especial
ÀREA O ESPECIALITAT QUE IMPARTEIX
Declar tenir permís del director/a del centre educatiu i que totes les dades exposades són certes.
   
1.B. ALTRES PROFESSIONALS NO DOCENTS
PROFESSIÓ
LLOC DE FEINA
CÀRREC
ADREÇA
NÚM
CODI POSTAL
LOCALITAT
ILLA (per als residents a les Illes Balears)
PROVÍNCIA
TELÈFON
FAX
ADREÇA ELECTRÒNICA
   
2. ESTUDIANTS  
CARRERA QUE REALITZA
CURS
UNIVERSITAT
   
, dia de de 2009

    

>> Alternativament, es pot descarregar i omplir el full d'inscripció word (en format Word) i enviar-lo al fax 971 49 90 82.