Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
     > castellano
III Jornades Menors en edat escolar
 
Palma de Mallorca
2, 3 i 4 d'abril de 2009

videoconferència
a Eivissa i Menorca
 


Inscripció a les Jornades


INSCRIPCIÓ

Se seguirà un rigorós ordre d'inscripció.

Palma:

Estudiants i treballadors en situació s’atur: 30 €
Professionals: 60€

NOTA: La condició d'estudiant s'ha d'acreditar amb una còpia de l'imprés de matrícula i la condició de treballador en atur amb la targeta del SOIB.

Menorca i Eivissa:

Quota única: 30 €

La quota d'inscripció inclou assistència a les Jornades, material, cafè i refrigeri a l'acte de benvinguda al Casal Solleric. El trasllat al Casal Solleric serà gratuït per a les persones no residents a Mallorca.

NOTA: Per assistir a l’acte de benvinguda al Casal Solleric serà imprescindible indicar-ho prèviament al full d’inscripció.

Dades per a l'ingrés:

Entitat bancària: SA NOSTRA
Número de compte: 2051-0093-09-1008648217
Concepte: III Jornades Menors en Edat escolar + Nom de l'assistent

Forma d'inscripció i pagament:

  1. Emplenar el full d'inscripció que pot ser tramès en línia o per fax, número 971 49 90 82.
    És imprescindible emplenar correctament les dades, en especial, l'adreça electrònica i el número de telèfon, per tal de poder contactar amb l'interessat/da.
  2. Enviar el document justificatiu de l'ingrés bancari per confirmar la inscripció. Es pot enviar bé digitalitzat com a document adjunt a un missatge de correu a silviallabres@estudi6.com, bé per fax al número 971 49 90 82.

Per realitzar el pagament i trametre el resguard corresponent a la Secretaria Tècnica, teniu un termini màxim de cinc dies des del moment que es fa la inscripció. En cas de no realitzar-se el pagament en aquest termini o no enviar còpia del resguard, la inscripció a les Jornades no serà vàlida i perdreu la plaça reservada temporalment.

SECRETARIA TÈCNICA

Estudi 6
C/ Guillem Massot 54, 07003 Palma
Telèf. 971 49 81 81
Fax: 971 49 90 82