Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
     > castellano
III Jornades Menors en edat escolar
 
Palma de Mallorca
2, 3 i 4 d'abril de 2009

videoconferència
a Eivissa i Menorca
 


Presentació

Justificació

La celebració d’aquestes III Jornades de Menors en Edat Escolar: Conflictes i Oportunitats són la continuació d’un treball que iniciàrem el 2005 amb les primeres jornades, en què ens proposàrem abordar la temàtica dels menors des de les diferents institucions implicades i aprofundir en els comportaments que es manifesten en el context escolar (absentisme, dificultats d’adaptació, etc.). Tenint en compte els resultats positius obtinguts en la primera edició, es varen celebrar les segones amb el lema “Conflictes i oportunitats”, avançant en la recerca de la qualitat de l’ensenyament.
Amb l’ànim de consolidar aquesta experiència, tindrà lloc la tercera edició, convençuts de la necessitat de seguir aprofundint en aquesta temàtica. Les III Jornades de Menors en Edat Escolar: Conflictes i Oportunitats posen l’èmfasi en noves formes d’intervenció (des de l’escola, des de l’entorn, etc.) alhora que es tracten nous reptes que trobam en l’actualitat (les noves tecnologies, fórmules de delinqüència noves, etc.).

 

Destinataris

Les III Jornades van adreçades a professionals, estudiants o persones en general implicades en el treball dels menors en edat escolar: professorat i equips directius, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, personal sanitari, educadors socials, treballadors socials, advocats, jutges, fiscals, policies, pares i mares, etc.

 

Objectius

Des de la primera edició apostàrem per oferir un espai de debat i anàlisi sobre la problemàtica del menor a partir de les institucions implicades. Les dues jornades anteriors resultaren un èxit quant als objectius que ens plantejàrem en el seu moment i, per aquest motiu, aquests que ara presentam són una evolució dels inicials que ja s’han treballat i assolit al llarg d’aquesta trajectòria, tot i que el nostre interès és seguir avançant conjuntament per consolidar-los.

  • Proporcionar als professionals més informació dels comportaments dels menors en l’actualitat —noves formes de delinqüència juvenil, les noves tecnologies i els menors, etc.— així com noves estratègies d’intervenció i de resolució de conflictes davant les problemàtiques diverses dels menors i joves.
  • Potenciar el desenvolupament de xarxes de cooperació entre les institucions i professionals dels àmbits relacionats amb el treball amb menors, tot propiciant oportunitats per impulsar iniciatives per a la prevenció, la detecció i la intervenció de les diferents manifestacions problemàtiques dels menors en edat escolar.
  • Crear un espai de reflexió, d’anàlisi i de debat per fomentar l’intercanvi d’experiències, recursos i coneixements entre els professionals implicats en el treball amb menors.
  • Difondre estudis, coneixements i eines relacionades amb el tema de menors.

Eixos temàtics:

  • La resolució de conflictes: pautes per a la motivació i noves fórmules de resolució.
  • Estratègies d’intervenció davant l’assetjament escolar en l’àmbit educatiu.
  • La convivència escolar i els règims disciplinaris als centres escolars.
  • Prevenció i seguretat en l’ús de les noves tecnologies.
  • Noves formes de delinqüència juvenil.
  • La importància del treball en xarxa: nous agents educadors.