-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL:

NOVETAT 17/06/2019: Decret 48/2019, de 14 de juny, pel qual es modifiquen el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears

>> Educació infantil

>> Educació primària

>> Educació secundària obligatòria

>> Batxillerat

>> Formació professional

>> FP bàsica

>> Cicles formatius de grau mitjà

>> Cicles formatius de grau superior

>> Educació de persones adultes

-----

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL:

NOVETAT 16/05/2019: Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes

>> Ensenyaments d’idiomes

>> Ensenyaments artístics

>> Ensenyaments superiors d’art dramàtic

>> Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

>> Ensenyaments de música

>> Ensenyaments esportius

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-