-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEiU Currículum de les Illes Balears
 

-Educació infantil

decret d'ordenació general || decret de currículum || annexos || ordres || documents oficials d'avaluació
---

 

Decret d'ordenació general
Decret 67/2008 d'ordenació general Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008

---

Decret de currículum
Decret 71/2008 d'educació infantil Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears
BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008

---

Annex del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears
  • Orientacions metodológiques
  • Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal
  • Àrea de coneixement de l'entorn
  • Àrea de llenguatges: comunicació i representació
  • Criteris d'avaluació
PDF | WORD

Annex del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears

---

Ordres
PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicle de l’educació infantil

WORD Annex I: Model de sol·licitud d’autorització d’anticipació de l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicle de l’educació infantil
PDF Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes Balears
BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009

---

Documents oficials d'avaluació
PDF Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 24, de 16 de febrer de 2009

Annex 1. Expedient acadèmic

WORD Annex 1 - Expedient acadèmic de l'alumne/a

---

Darrera actualització: 10-9-09

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-