-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Educació infantil

decret d'ordenació general || decret de currículum || annexos || ordres || documents oficials d'avaluació
---

 

Decret d'ordenació general
Decret 67/2008 d'ordenació general Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008

---

Decret de currículum
Decret 71/2008 d'educació infantil Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears
BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008

---

Annex del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears
  • Orientacions metodológiques
  • Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal
  • Àrea de coneixement de l'entorn
  • Àrea de llenguatges: comunicació i representació
  • Criteris d'avaluació
PDF | WORD

Annex del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears
  • Religió catòlica PDF

---

Ordres
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials
BOIB núm. 52, de 2 de maig de 2017

PDF | WORD Annex 2 - Proposta de permanència a l’educació infantil
PDF | WORD Annex 3 - Conformitat dels pares o tutors amb la permanència proposada
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017

PDF
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

PDF | WORD Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització
PDF | WORD Annex 3 - Informe de l’equip docent
PDF | WORD Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades
PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicle de l’educació infantil

WORD Annex I: Model de sol·licitud d’autorització d’anticipació de l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicle de l’educació infantil
PDF Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes Balears
BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009

---

Documents oficials d'avaluació
PDF Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 24, de 16 de febrer de 2009

Annex 1. Expedient acadèmic

WORD Annex 1 - Expedient acadèmic de l'alumne/a

---

Darrera actualització: 24-1-2018

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-