-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Educació primària - LOE

decret d'ordenació general || decret de currículum || annexos || ordres || documents oficials d'avaluació
---

 

Decret d'ordenació general
Decret 67/2008 d'ordenació general Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008

---

Decret de currículum
Decret 72/2008 d'educació primària Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears
BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008

---

Annex del Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears
PDF | WORD Coneixement del medi natural, social i cultural
PDF | WORD Educació artística
PDF | WORD Educació física
PDF | WORD Educació per a la ciutadania i els drets humans
PDF | WORD Llengua castellana i literatura
PDF | WORD Llengua catalana i literatura
PDF | WORD Llengua estrangera
PDF | WORD Matemàtiques

---

Ordres
PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’elaboració de l’informe d’aprenentatge en finalitzar l’etapa d’educació primària
BOIB núm.142, de 29 de setembre de 2009

WORD Annex
PDF Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears
BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009

PDF Annex 1: Distribució de l’horari lectiu setmanal

PDF Correcció d'errades de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 27 d'abril de 2009, sobre el desenvolupament de l'educació primària a les Illes Balears
BOIB núm. 79, de 2 de juny de 2009
PDF Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació primària a les Illes Balears
BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009

---

Documents oficials d'avaluació
PDF Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 24, de 16 de febrer de 2009

Annex 2. Actes d’avaluació

EXCEL Annex 2a - Acta d'avaluació final del primer cicle

EXCEL Annex 2b - Acta d'avaluació final del segon cicle

EXCEL Annex 2c - Acta d'avaluació final del tercer cicle

EXCEL Annex 2d - Acta d'avaluació final de l'àrea Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans

PDF Observacions Annex 2

Annex 3. Expedient acadèmic

WORD Annex 3 - Expedient acadèmic de l'alumne/a

PDF Observacions Annex 3

Annex 4. Historial acadèmic

WORD Annex 4 - Historial acadèmic d'educació primària

PDF Observacions Annex 4

Annex 5. Informe personal per trasllat

WORD Annex 5 - Informe personal per trasllat

---

Darrera actualització: 10-9-09

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-