-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEiU Currículum de les Illes Balears
 

-Educació secundària obligatòria - LOMCE

decret de currículum || annexos || ordres
---

 

Decret de currículum
VC: Decret 34/2015 d'educació secundària obligatòria VERSIÓ CONSOLIDADA: Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

---

Annexos del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
PDF | WORD Arts escèniques i dansa
PDF | WORD Biologia i geologia
PDF | WORD Ciències aplicades a l’activitat professional
PDF | WORD Cultura científica
PDF | WORD Cultura clàssica
PDF | WORD Economia
PDF | WORD Educació física
PDF | WORD Educació plàstica, visual i audiovisual
PDF | WORD Filosofia
PDF | WORD Física i química
PDF | WORD Geografia i història
PDF | WORD Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (específica 3r ESO)
PDF | WORD Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (troncal 4t ESO)
PDF | WORD Llatí
PDF | WORD Llengua castellana i literatura
PDF | WORD Llengua catalana i literatura
PDF | WORD Matemàtiques
PDF | WORD Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
PDF | WORD Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
PDF | WORD Música
PDF | WORD Primera llengua estrangera
PDF | WORD Religió Catòlica
PDF | WORD Segona llengua estrangera
PDF | WORD Tecnologia (específica 1r cicle ESO)
PDF | WORD Tecnologia (troncal 4t ESO)
PDF | WORD Tecnologies de la informació i la comunicació
PDF | WORD Valors ètics

---

Ordres
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2016-2017
BOIB núm. 18, d'11 de febrer de 2017

PDF Annex 2 - Model d'actes

PDF | WORD Annex 3 - Consell orientador
PDF VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

---

 

Darrera actualització: 23-3-17

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-