-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Agost 2017
31-8-17 BOIB 107
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 d’agost, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 d’agost de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als tallers de les famílies professionals d’Agrària, Instal·lació i Manteniment, Marítima Pesquera, Transport i Manteniment de vehicles i la de Fusta, Moble i Suro de diferents centres d'FP

----------------

26-8-17 BOIB 105
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’27 de juliol de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat de formació professional Can Palerm, Centre de Formació, de Palma
- Licitació per a la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil del personal docent dels centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

10-8-17 BOIB 98
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de juliol de 2017 per la qual es nomenen membres del Consell de Direcció del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 d’agost de 2017 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 7 d’agost de 2017 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juliol de 2017 per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017
- Licitació per a la contractació del subministrament d’equipaments i materials per als tallers de les famílies professionals d’Informàtica i comunicacions, la d’electricitat i electrònica, i la d’arts gràfiques de diferents centres de FP
- Licitació per a la contractació del subministrament d’un simulador combinat de navegació i comunicacions marítimes homologat per al centre CIFP Can Marines d’Eivissa

----------------

5-8-17 BOIB 96
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 d’agost de 2017 per la qual es corregeix l’omissió detectada en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de juliol de 2017, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017/2018 (BOIB núm. 90, de 25 de juliol)

----------------

3-8-17 BOIB 95
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 6 d’octubre de 2014 per la qual s’autoritza la implantació d’una Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari (aula UEECO) als centres CEIP Sant Antoni i IES Sa Serra de Sant Antoni de Portmany, al CEIP Can Raspalls i CEIP Es Vedrà de Sant Josep de Sa Talaia de l’illa d’Eivissa, i a l’IES Marc Ferrer de Sant Francesc Xavier de l’illa de Formentera (BOIB núm. 147, de 25 d’octubre)

----------------

1-8-17 BOIB 94
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juliol de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’IES Pau Casesnoves, d’Inca
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-