-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Desembre 2018
29-12-18 BOIB 163
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat per la qual es resol dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de la conversió del teatre Sala Augusta en seu del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca, ubicat al terme municipal de Maó

----------------

27-12-18 BOIB 162
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de desembre de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat concertat Sant Vicenç de Paül de Manacor
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de desembre de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat concertat Verge de Monti-sion, de Porreres

----------------

22-12-18 BOIB 160
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2018 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2019, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears

----------------

20-12-18 BOIB 159
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB núm. 67, de 31 de maig)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2018 per la qual es declara la caducitat i es disposa l’arxivament de l’expedient relatiu a l’autorització del centre Academia Carrió, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2018 per la qual es declara la caducitat i es disposa l’arxivament de l’expedient relatiu a l’autorització del centre d’educació infantil de primer cicle Chupetes, de Santa Eulària des Riu
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de desembre de 2018 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

----------------

15-12-18 BOIB 157
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de desembre de 2018 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de desembre de 2018 per la qual es concedeixen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Correcció d’errades advertides en la versió castellana de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes d’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys 2015-2016 o 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de desembre de 2018 per la qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit del personal docent privat concertat del CCEE Gaspar Hauser, amb motiu de la vaga convocada per als dies 17, 18, 19, 20 i 21 de desembre

----------------

13-12-18 BOIB 156
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de novembre de 2018 per la qual s’autoritza, de manera condicionada, la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil i primària Arimunani, del municipi de Marratxí, amb la unificació d’un grup de 4t i un de 5è de primària en una unitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de desembre de 2018 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2019-2020
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 de desembre de 2018 de modificació de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de novembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

----------------

8-12-18 BOIB 154
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de desembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019

----------------

6-12-18 BOIB 153
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de novembre de 2018 per la qual es denega l’autorització de la modificació del centre estranger Collège Français, de Sant Josep de sa Talaia, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de novembre de 2018 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2018)

----------------

4-12-18 BOIB 152
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de novembre de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre de formació professional específica denominat Sol, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de novembre de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil Serra Mamerra, de Palma
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de novembre de 2018 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de novembre de 2018 per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca i d’Eivissa amb professionals que poden participar a la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2018-2019

----------------

1-12-18 BOIB 151
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2018-2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-