-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Novembre 2017
30-11-17 BOIB 146
- Resolució per la qual es modifica l’annex 4 apartat A. de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Formalització del contracte de subministrament d’equipaments i materials per als tallers de les famílies professionals de Informàtica i comunicacions, de d’electricitat i electrònica, i la d’arts gràfiques de diferents centres d'FP

----------------

28-11-17 BOIB 145
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de novembre de 2017, de cessament i nomenament d’un membre suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears

----------------

25-11-17 BOIB 144
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2017)

----------------

23-11-17 BOIB 143
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’octubre de 2017 per la qual es disposa el trasllat del personal i els alumnes del CEPA Sant Antoni a l’edifici del Centre Cultural Cervantes, al carrer de l’Estrella, núm. 2, del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat (BOIB núm. 137, de 9 de novembre)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 21 de novembre de 2017 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2018-2019

----------------

18-11-17 BOIB 141
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de novembre de 2017 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018
- Formalització del contracte de subministrament d’equipaments per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

16-11-17 BOIB 140
- Correcció d’errors de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2017 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Dulces Sueños, de Palma

----------------

14-11-17 BOIB 139
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de novembre de 2017 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018

----------------

11-11-17 BOIB 138
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat, de dia 8 de novembre de 2017, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de novembre de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, a les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de novembre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de novembre de 2017 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017

----------------

9-11-17 BOIB 137
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’octubre de 2017 per la qual es disposa el trasllat del personal i els alumnes del CEPA Sant Antoni a l’edifici del Centre Cultural Cervantes, al carrer de l’Estrella, núm. 2, del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat 27 d’octubre de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil Mafalda, de Palma

----------------

7-11-17 BOIB 136
- Formalització del contracte de subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als tallers de les famílies professionals d’Agrària, Instal·lació i Manteniment, Marítima Pesquera, Transport i Manteniment de vehicles i la de Fusta, Moble i Suro de diferents centres d'FP

----------------

4-11-17 BOIB 135
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2017 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça de l’IES Algarb en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la implantació dels programes de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-