-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Convocatòries
---

 

GOIB Convocatòries de la Conselleria d'Educació i Universitat

 
Convocatòries
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat BOIB Núm 61 - 18 / maig / 2017

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears BOIB Núm 37 - 28 / març / 2017

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears BOIB Núm 25 - 28 / febrer / 2017

----------------

- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 de gener de 2017 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir BOIB Núm 12 - 28 / gener / 2017

----------------

- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat BOIB Núm 9 - 21 / gener / 2017

----------------

- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent als centres de professorat BOIB Núm 9 - 21 / gener / 2017

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació BOIB Núm 136 - 27 / octubre / 2016

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació BOIB Núm 136 - 27 / octubre / 2016
-
 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-