-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Convocatòries
---

 

GOIB Convocatòries de la Conselleria d'Educació i Universitat

 
Convocatòries
- NOU Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears BOIB Núm 15 - 2 / febrer / 2019

----------------

- NOU Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir BOIB Núm 8 - 17 / gener / 2019

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears BOIB Núm 160 - 22 / desembre / 2018

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació BOIB Núm 136 - 31 / octubre / 2018

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació BOIB Núm 136 - 31 / octubre / 2018

----------------

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears BOIB Núm 29 - 06 / març / 2018
-
 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-